Розділ «СЛОВНИК БОТАНІЧНИХ ТЕРМІНІВ»

Ботаніка

А

Автотрофи (від грецьк. autos - сам, trophe - живлення) - організми, які самостійно виробляють органічні речовини з неорганічних сполук з використанням енергії сонячного світла або енергії хімічних процесів.

Автохори (від грецьк. autos - сам, choreo - йду, просуваюсь) - рослини, які поширюють плоди та насіння за допомогою специфічних пристосувань без діяння зовнішніх агентів

Аероби (від грецьк. aer - повітря) - організми, для життєдіяльності яких потрібен вільний кисень повітря.

Аеропоніка - вирощування рослин без ґрунту, корені містяться в повітрі, їх періодично обприскують дрібними крапельками поживного розчину.

Активний транспорт - це такий спосіб транспорту речовин через плазматичну мембрану клітини, який пов'язаний із витратами енергії, оскільки не залежить від концентрації речовин, що мають потрапити в клітину або вийти з неї.

Альгологія (від лат. algae - водорость та грецьк. logos - наука) - розділ ботаніки, що вивчає водорості.

Амітоз - прямий поділ клітини.

Aнаболізм (від грецьк. anabole - підйом), або асиміляція (від лат. assimilatio - уподібнення), - це сукупність процесів поглинання з довкілля, засвоєння і накопичення речовин, які використовуються для синтезу необхідних для клітини (організму) сполук.

Андроцей (від грецьк. andros - чоловік, oikia - житло) - сукупність тичинок у квітці.

Анемофілія (від грецьк. бnemos - вітер і philйd - люблю) - пристосованість рослин до перехресного запилення за допомогою вітру (береза, тополя, дуб).

Анемохори (від грецьк. anemos - вітер, choreo - йду, просуваюсь) - рослини, плоди та насіння яких розповсюджуються за допомогою вітру.

Анізогамія (від грецьк. anisos - неоднаковий, gamos - шлюб) - чоловічі й жіночі гамети відрізняються одна від одної за формою і рухливістю (деякі водорості).

Антикодон - триплет нуклеотидів, розташований на верхівці молекули тРНК; визначає амінокислоту, яку транспортує дана молекула тРНК, і впізнає комплементарну йому ділянку з трьох нуклеотидів (ко-дон) молекули іРНК.

Ареал (від лат. area - простір, площа) - зона поширення, в межах якої природно зустрічається конкретний вид рослини.

Асиміляційна тканина (від лат. assimilatio - уподібнюю), або хлоренхіма (від грецьк. chloros - зелений, enchyma - тканина), - основна фотосинтезуюча тканина, розташована в листках між верхньою та нижньою епідермою і молодих стеблах у первинній корі.

Асиміляційні корені - надземні корені, які виконують функцію фотосинтезу (водяний горіх, тропічні орхідеї-епіфіти).

Б

Багатоклітинні організми - організми, тіло яких складається з багатьох клітин, що відрізняються за будовою та функціями й здатні утворювати тканини і органи.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Ботаніка» автора Є.О.Неведомська на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СЛОВНИК БОТАНІЧНИХ ТЕРМІНІВ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 • ЛЕКЦІЯ 2. Ботаніка як наука

 • ЛЕКЦІЯ 3. Молекулярний рівень організації живої матерії

 • ЛЕКЦІЯ 4. Клітинний рівень організації живої матерії

 • ЛЕКЦІЯ 5. Тканинний рівень організації живої матерії. Рослинні тканини

 • ЛЕКЦІЯ 6. Органографія. вегетативні органи рослинного організму. Корінь

 • ЛЕКЦІЯ 7. Вегетативний орган рослинного організму - пагін

 • ЛЕКЦІЯ 8. Стебло - осьова частина пагона

 • ЛЕКЦІЯ 9. Листок - бічний орган пагона

 • ЛЕКЦІЯ 10. Генеративні органи рослинного організму. Квітка. Суцвіття

 • ЛЕКЦІЯ 11. Генеративні органи рослинного організму. насінина та плід

 • ЛЕКЦІЯ 12. Систематика рослин. нижчі рослини - водорості (algae)

 • ЛЕКЦІЯ 13. Вищі рослини. Вищі спорові рослини

 • ЛЕКЦІЯ 14. Насінні рослини

 • ЛЕКЦІЯ 15. Рослинність україни та її охорона

 • СЛОВНИК БОТАНІЧНИХ ТЕРМІНІВ
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи