Розділ «ЛЕКЦІЯ 8. Стебло - осьова частина пагона»

Ботаніка

План

1. Стебло та його основні функції.

2. Формування та морфологічна класифікація стебел.

3. Первинна будова стебла.

4. Вторинна будова стебла.

5. Підйом води у стовбурах дерев.

Основні поняття: стебло, конус наростання, галуження стебла, епідерміс, первинна кора, хлоренхіма, коленхіма, основна паренхіма, ендодерма, центральний циліндр (стела), перицикл, зона провідної тканини, прокамбій, пучок закритого типу, пучковий камбій, міжпучковий камбій, ксилема, флоема, серцевина, вторинна будова стебла: безпучковий тип, пучковий тип.


1. Стебло та його основні функції2. Формування та морфологічна класифікація стебел3. Первинна будова стебла


Першим етапом утворення стебла є формування його первинної структури, яка у голонасінних та дводольних рослин згодом замінюється на вторинну. У однодольних первинна структура стебла зберігається протягом усього життя рослини.

В первинній будові стебла розрізняють такі ділянки:

1. Епідерміс - первинна покривна тканина, видовжені клітини якої мають відносно товсті прямолінійні стінки; серед клітин епідермісу є продихи, які забезпечують газообмін.

2. Первинна кора - багатошарова тканина, яка складається з неоднорідних паренхімних клітин:

а) хлоренхіма (від грецьк. chloros - зелений та enchyma - тканина) (хлорофілоносні клітини паренхіми) - фотосинтезуюча паренхімна тканина, яка розміщена безпосередньо під епідермісом, завдяки їй молоді ділянки стебел мають зелене забарвлення;

б) коленхіма (від грецьк. kolla - клей, enchyma - тканина) - механічна (опорна) тканина, особливістю якої є нерівномірне целюлозне потовщення тих ділянок клітинних стінок, що піддаються дії найбільшого механічного навантаження;

в) основна паренхіма - пухка тканина, що складається з великих тонкостінних клітин, величина яких змінюється: до центра вони зменшуються і мають потовщені клітинні стінки; у багаторічних рослин в основній паренхімі відкладаються запасні речовини, після чого вона перетворюється на запасаючу тканину; в однодольних рослин частина основної паренхіми руйнується (утворюється порожнина) або стає дуже пухкою;

г) ендодерма (від грецьк. endon - усередині та derma - шкіра) - шар клітин зі специфічними крохмальними зернами (беруть участь в процесах збереження відповідного просторового положення стебла та його геотропічних реакціях, не беруть участі в обміні речовин), а також із здерев'янілими, кутинізованими або окорковілими стінками, тому непроникні для води; у деяких рослин на радіальних стінках клітин виникають потовщення - пояски Каспарі.

3. Центральний циліндр (стела) - внутрішня частина стебла і кореня вищих рослин, яка оточена первинною корою. Складається з різних тканин:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Ботаніка» автора Є.О.Неведомська на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЛЕКЦІЯ 8. Стебло - осьова частина пагона“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 • ЛЕКЦІЯ 2. Ботаніка як наука

 • ЛЕКЦІЯ 3. Молекулярний рівень організації живої матерії

 • ЛЕКЦІЯ 4. Клітинний рівень організації живої матерії

 • ЛЕКЦІЯ 5. Тканинний рівень організації живої матерії. Рослинні тканини

 • ЛЕКЦІЯ 6. Органографія. вегетативні органи рослинного організму. Корінь

 • ЛЕКЦІЯ 7. Вегетативний орган рослинного організму - пагін

 • ЛЕКЦІЯ 8. Стебло - осьова частина пагона
 • ЛЕКЦІЯ 9. Листок - бічний орган пагона

 • ЛЕКЦІЯ 10. Генеративні органи рослинного організму. Квітка. Суцвіття

 • ЛЕКЦІЯ 11. Генеративні органи рослинного організму. насінина та плід

 • ЛЕКЦІЯ 12. Систематика рослин. нижчі рослини - водорості (algae)

 • ЛЕКЦІЯ 13. Вищі рослини. Вищі спорові рослини

 • ЛЕКЦІЯ 14. Насінні рослини

 • ЛЕКЦІЯ 15. Рослинність україни та її охорона

 • СЛОВНИК БОТАНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи