Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»

Ботаніка

1. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений. - М.: Аг-ропромиздат, 1991. - 335 с.

2. Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії. Біологія. - К.: Видавничий центр "Академія", 1997. - 272 с.

3. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М.С. Гиля-ров; Редкол.: А. А. Баев, Г.Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 864 с.

4. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин. - К.: Вища школа, 1992. - 272 с.

5. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 200 с.

6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х томах. - М.: Мир,

1996.

7. Курдюк М.Г. Цікаве про плодові рослини. - К.: "Радянська школа", 1972. - 78 с.

8. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1994. - 240 с.

9. Морозюк С. С. Біологія: Підручник для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів - Х.: Торсінг, 2000. - 224 с.

10. Морозюк С.С. та інші. Систематика вищих рослин. Лабораторні заняття.- К.: Фітосоціоцентр, 2001. - 124 с.

11. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. - К.: Вища школа, 1995. -

503 с.

12. Мусієнко М.М. Фотосинтез: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. - 247 с.

13. Поліщук А.К., Береговий П.М. Ботаніка. - К.: Рад. школа, 1974.

- 262 с.

14. Рейвн П., Эверт Р, Айкхорн С. Современная ботаника. В 2 т. - М.: Мир, 1990.

15. Сокур Л.М. Ботаніка. Курс лекцій. - К.: Фітосоціоцентр, 2001.

- 288 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Ботаніка» автора Є.О.Неведомська на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 • ЛЕКЦІЯ 2. Ботаніка як наука

 • ЛЕКЦІЯ 3. Молекулярний рівень організації живої матерії

 • ЛЕКЦІЯ 4. Клітинний рівень організації живої матерії

 • ЛЕКЦІЯ 5. Тканинний рівень організації живої матерії. Рослинні тканини

 • ЛЕКЦІЯ 6. Органографія. вегетативні органи рослинного організму. Корінь

 • ЛЕКЦІЯ 7. Вегетативний орган рослинного організму - пагін

 • ЛЕКЦІЯ 8. Стебло - осьова частина пагона

 • ЛЕКЦІЯ 9. Листок - бічний орган пагона

 • ЛЕКЦІЯ 10. Генеративні органи рослинного організму. Квітка. Суцвіття

 • ЛЕКЦІЯ 11. Генеративні органи рослинного організму. насінина та плід

 • ЛЕКЦІЯ 12. Систематика рослин. нижчі рослини - водорості (algae)

 • ЛЕКЦІЯ 13. Вищі рослини. Вищі спорові рослини

 • ЛЕКЦІЯ 14. Насінні рослини

 • ЛЕКЦІЯ 15. Рослинність україни та її охорона

 • СЛОВНИК БОТАНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи