Розділ «ЛЕКЦІЯ 13. Вищі рослини. Вищі спорові рослини»

Ботаніка

План

1. Загальна характеристика вищих рослин.

2. Вищі спорові рослини.

2.1. Відділ Мохоподібні, або Мохи (ВгуорпуЬа).

2.2. Відділ Плауноподібні, або Плауни (і.усороіСіорпу:а).

2.3. Відділ Хвощеподібні, або Хвощі (Єди/^еґорпуґа).

2.4. Відділ Папоротеподібні, або Папороті (РоіуросСіорпуаа).

3. Порівняльна характеристика вищих спорових рослин.

Основні поняття: гаметофіт, спорофіт, антеридії, архегонії, яйцеклітина, сперматозоїди, спорогон, спорофіли, стробіли, кореневище, додаткові корені, елатери, соруси, рівноспорові рослини, різноспорові рослини.


1. Загальна характеристика вищих рослин2. Вищі спорові рослини2.1. Відділ Мохоподібні, або Мохи (Bryophyta)


Бріологія (від грецьк. bryon - мох, logos - учення) - розділ ботаніки, що вивчає мохи. Представники відділу Мохоподібні: маршанція поліморфна (печіночник звичайний), зозулин льон, сфагновий мох (рис. 51). Серед мохів є примітивні форми, в яких гаметофіт представлений сланню, і більш високоорганізовані, тіло яких розчленоване на органи: нерозгалужене стебло, дрібні гігроскопічні листки (мають високу здатність до поглинання вологи з атмосфери), ризоїди (виконують функції кореня). Елементи провідних тканин - трахеїди і ситоподібні трубки - з'являються лише у найбільш розвинутих мохів. Мохи не досягають великих розмірів, максимальна висота - 20-60 см.

Рис. 51. Різноманітність мохоподібних (за Яковлевим, Челомбітько, 2001):

1 - сфагновий мох;

2 - маршанція поліморфна (печіночник звичайний);

3 - зозулин льон.

Розмножуються мохоподібні безстатевим (спорами), статевим і вегетативним способами. Для них, як і для всіх вищих рослин, характерне правильне чергування статевого і безстатевого поколінь.

У життєвому циклі (схема 14) мохоподібних домінує гаплоїдний гаметофіт над спорофітом.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Ботаніка» автора Є.О.Неведомська на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЛЕКЦІЯ 13. Вищі рослини. Вищі спорові рослини“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 • ЛЕКЦІЯ 2. Ботаніка як наука

 • ЛЕКЦІЯ 3. Молекулярний рівень організації живої матерії

 • ЛЕКЦІЯ 4. Клітинний рівень організації живої матерії

 • ЛЕКЦІЯ 5. Тканинний рівень організації живої матерії. Рослинні тканини

 • ЛЕКЦІЯ 6. Органографія. вегетативні органи рослинного організму. Корінь

 • ЛЕКЦІЯ 7. Вегетативний орган рослинного організму - пагін

 • ЛЕКЦІЯ 8. Стебло - осьова частина пагона

 • ЛЕКЦІЯ 9. Листок - бічний орган пагона

 • ЛЕКЦІЯ 10. Генеративні органи рослинного організму. Квітка. Суцвіття

 • ЛЕКЦІЯ 11. Генеративні органи рослинного організму. насінина та плід

 • ЛЕКЦІЯ 12. Систематика рослин. нижчі рослини - водорості (algae)

 • ЛЕКЦІЯ 13. Вищі рослини. Вищі спорові рослини
 • ЛЕКЦІЯ 14. Насінні рослини

 • ЛЕКЦІЯ 15. Рослинність україни та її охорона

 • СЛОВНИК БОТАНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи