Розділ «3.8. Токсикологічна оцінка матеріалів»

Основи охорони праці

У виробничих умовах важливим чинником негативного впливу на працівників є продукти Виділення із синтетичних матеріалів (СМ) та виробів із них. Асортимент СМ досить широкий: поліаміди, поліуретани, поліакрилати, фенолформальдегідні, епоксидні, поліефірні смоли тощо. Вони застосовуються при будівництві виробничих та інших приміщень, у технологічних процесах, виготовленні одягу і взуття, засобів індивідуального захисту робітників.

Небезпечність СМ зумовлюється токсичністю речовин, що потрапляють з них у навколишнє середовище і можуть негативно впливати на здоров'я людини. Деякі речовини, що виділяються зі СМ, мають неприємний запах, який створює дискомфорт у працівників. При використанні СМ для виготовлення засобів індивідуального захисту вони можуть чинити не тільки токсичну, а й специфічну дію: алергенну, гонадотропну, мутагенну.

Уперше на шкідливість СМ звернули увагу понад 75 років тому, коли в СІНА від продуктів горіння рентгенівської плівки загинуло близько 100 осіб. У цей же час у Німеччині були зареєстровані випадки хвороб шкіри (екзем і дерматитів) у телефоністок, які використовували пластмасові навушники. Відомі також випадки отруєння людей, що носили одяг і взуття зі СМ.

Шкідливі властивості СМ зумовлені складом та особливостями хімічної будови. До складу СМ входять макромолекули органічних речовин, наповнювачі, затверджувачі, пластифікатори, стабілізатори та інші допоміжні речовини, а також залишки незаполімеризованих мономерів, каталізатори, продукти перетворення інгредієнтів та їхньої деструкції. Макромолекули вважаються біологічно неактивними. У той же час їх складові - мономери - досить реактивні й біологічно агресивні. Вони уражують шкіру, слизові оболонки, є алергенами, впливають на печінку, репродуктивну функцію, можуть індукувати канцерогенез та ін. Значна біологічна активність відзначена для багатьох каталізаторів, багато з яких є небезпечними токсикантами з характерною подразнювальною дією і впливом на ЦНС.

За будовою макромолекули СМ бувають лінійні, розгалужені та просторові. Помічено, що найбільшу інтенсивність виділення токсичних речовин мають СМ, які складаються з лінійних полімерів.

Процес експлуатації СМ також суттєво впливає на їх токсикологічні властивості. Під дією виробничих умов, механічних навантажень та старіння з них можуть виділятися незаполімеризовані мономери, продукти деструкції та інші компоненти, які погіршують одориметричну (за рахунок неприємних запахів) обстановку виробничого середовища, чинять шкірно-подразнювальну і сенсибілізуючу дію, змінюють рівновагу шкірних покривів. Для забезпечення безпечного використання СМ та виробів із них у виробництві необхідна обов'язкова їх токсикологічна оцінка. Відповідно до наказу МОЗ України від 20.10.95 р. №190 на всі матеріали - як нові, так і раніше досліджувані, але які використовуються за новим призначенням, необхідно отримати дозвіл органів санітарного нагляду на підставі санітарно-гігієнічної експертизи, складовою якої є токсикологічна оцінка СМ.

Токсикологічна оцінка СМ є важливою ланкою попереджувального санітарного нагляду.

Токсикологічні дослідження СМ передбачають:

• визначення фізико-хімічних характеристик, у тому числі хімічної стабільності, ступеня міграції з них хімічних сполук та ін;

• визначення кумулятивної дії;

• виявлення характеру й ступеня токсичної дії;

• встановлення порогових доз і концентрацій;

• вивчення сенсибілізуючої дії;

• розрахунок орієнтовних гігієнічних нормативів, зокрема допустимих рівнів міграції (ДР) і допустимих концентрацій міграції (ДКМ);

• встановлення класу токсичності й небезпечності;

• встановлення параметрів токсичності.

Основні етапи токсикологічної оцінки шкідливих речовий наведені на рис. 3.16. Вона передбачає проведення досліджень в експериментальних і виробничих умовах.

Токсикологічна оцінка ґрунтується на принципах послідовності експерименту, внаслідок якого отримується інформація про кількісний і якісний склад мігруючих зі СМ хімічних речовин, про кінетику їх виділення залежно від часу, температури та інших факторів виробничого середовища.

Методичною основою цих досліджень є вказівки й інструкції з гігієнічного контролю за СМ і виробами з них, що використовуються у будівництві, виготовленні одягу, взуття тощо. У цих документах викладені методичні схеми токсикологічної оцінки СМ.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи охорони праці» автора Райко В.Ф. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3.8. Токсикологічна оцінка матеріалів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • 1.3. Мета та завдання дисципліни "Основи охорони праці"

 • 1.4. Структурно-логічна схема курсу та його місце у загальній системі наук із безпеки життєдіяльності

 • 2. МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

 • 2.4. Основні завдання і функції системи управління охороною праці

 • 2.5. Законодавство з охорони праці

 • 2.5.6. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

 • 2.6. Страхування від нещасних випадків на виробництві

 • 2.7. Міжнародне право

 • 2.8. Міжнародні організації з питань охорони праці

 • 2.9. Розслідування та облік виробничого травматизму

 • 3. ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • 3.3. Виробниче освітлення

 • 3.4. Характеристика виробничих віброакустичних коливань та їх вплив на організм людини

 • 3.5. Електромагнітні випромінювання

 • 3.6. Захист від радіоактивних випромінювань

 • 3.7. Гігієнічна оцінка лазерного випромінювання

 • 3.8. Токсикологічна оцінка матеріалів
 • 3.9. Токсикологічна оцінка технологічних процесів

 • 3.10. Вентиляція та кондиціювання повітря

 • 4. БЕЗПЕКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ І УСТАТКУВАННЯ

 • 4.2. Вимоги безпеки до конструкцій та експлуатації підйомно-транспортного устаткування

 • 4.3. Безпека вантажно-розвантажувальних робіт

 • 4.4. Безпека при експлуатації посудин та установок, що працюють під тиском, і газового устаткування

 • 4.5. Основи електробезпеки та захист працівників

 • 4.6. Безпека при використанні хімічних речовин

 • 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • 6. НЕВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

 • 7. БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ