Розділ «4.3. Безпека вантажно-розвантажувальних робіт»

Основи охорони праці

Експлуатація транспорту, як правило, супроводжується вантажно-розвантажувальними роботами (ВРР). На вантажно-розвантажувальних роботах типовими ситуаціями, при яких відбуваються нещасні випадки, є перевищення допустимої вантажопідйомності пристрою, застосування саморобних, без випробування на вантажопідйомність механізмів і машин, порушення правил при роботі механізмів в охоронній зоні повітряних ліній (ПЛ), правил стропування, укладання труб, лісу, проведення робіт вручну, робіт з тарою.

Для організації безпечних ВРР передбачена класифікація вантажів не тільки за ступенем їх небезпеки, а й за масою. За ступенем небезпеки розрізняють дев'ять класів вантажів (ДСТ 19433-81); за масою - три категорії:

І - вантажі (одне місце) масою менше 80 кг, включаючи дрібно-штучні й сипкі;

П - вантажі масою від 80 до 500 кг,

Ш - вантажі масою понад 500 кг.

Чоловіку дозволяється виконувати ВРР при масі вантажу до 50 кг, жінці - до 7 кг, підліткам чоловічої статі - до 16 кг. Піднімання і переміщення вантажу масою понад 50 кг проводять за допомогою механізмів і приладів. Роботи з небезпечними й особливо небезпечними вантажами виконують особи, що пройшли спеціальне навчання; інструктаж цих осіб повторюється через кожні 3 місяці.

Для безпечної експлуатації виробничої тари необхідно:

• утримувати тару в справному стані;

• переміщати її вантажопідіймальними кранами відповідно до вимог "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" і ПУЕ;

• переміщати тару за допомогою інших засобів механізації відповідно до вимог ДСТу 12.3.010-82 і ПУЕ;

• організовувати і проводити технічний огляд тари з веденням відповідного журналу;

• вести контроль стану площадок для штабелювання тари;

• призначати осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію тари і забезпечення пожежної безпеки.

Часто при ВРР використовують покаті. У цьому випадку необхідно дотримуватися ряду умов. Так, кут нахилу покатів не має перевищувати 30°, відстань між покатами приймається такою, щоб труби чи колоди виступали за похилі не більш ніж на 1 м. Варто також передбачати пристрій, що запобігає зворотному скочуванню вантажу.

При ВРР до управління вантажопідйомними механізмами (лебідками, домкратами, підйомниками і кранами) допускаються особи, старші 18 років, що мають відповідні документи та обов'язково виконують "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" та "Інструкцію по безпечному проведенню робіт з переміщення вантажів стріловими і пересувними кранами й автонавантажувачами". Для створення безпечних умов роботи вантажопідйомних пристроїв і механізмів необхідно, насамперед, забезпечити міцне захоплення вантажу, що виключає його зісковзування і падіння. Для цього застосовують спеціальні гаки з запобіжними пристроями (замки, засувки, карабіни тощо). Для підйому і переміщення великогабаритних і довгомірних вантажів застосовують стропи і траверси.

Виготовлені зі сталевих канатів стропи та інші такелажні пристрої випробують вантажем, що перевищує розрахунковий на 25%. Результати випробувань записують до журналу. Після перевірки кожен такелажний пристрій забезпечують біркою, на якій зазначають вантажопідйомність і дату випробування. Усі види знімних вантажозахоплювальних пристроїв періодично оглядають у терміни, встановлені підприємством-виготовлювачем.

Для забезпечення безпечних умов при ВРР використовують єдину систему знакової сигналізації.

Наступний розділ:

4.4. Безпека при експлуатації посудин та установок, що працюють під тиском, і газового устаткування


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи охорони праці» автора Райко В.Ф. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.3. Безпека вантажно-розвантажувальних робіт“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • 1.3. Мета та завдання дисципліни "Основи охорони праці"

 • 1.4. Структурно-логічна схема курсу та його місце у загальній системі наук із безпеки життєдіяльності

 • 2. МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

 • 2.4. Основні завдання і функції системи управління охороною праці

 • 2.5. Законодавство з охорони праці

 • 2.5.6. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

 • 2.6. Страхування від нещасних випадків на виробництві

 • 2.7. Міжнародне право

 • 2.8. Міжнародні організації з питань охорони праці

 • 2.9. Розслідування та облік виробничого травматизму

 • 3. ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • 3.3. Виробниче освітлення

 • 3.4. Характеристика виробничих віброакустичних коливань та їх вплив на організм людини

 • 3.5. Електромагнітні випромінювання

 • 3.6. Захист від радіоактивних випромінювань

 • 3.7. Гігієнічна оцінка лазерного випромінювання

 • 3.8. Токсикологічна оцінка матеріалів

 • 3.9. Токсикологічна оцінка технологічних процесів

 • 3.10. Вентиляція та кондиціювання повітря

 • 4. БЕЗПЕКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ І УСТАТКУВАННЯ

 • 4.2. Вимоги безпеки до конструкцій та експлуатації підйомно-транспортного устаткування

 • 4.3. Безпека вантажно-розвантажувальних робіт
 • 4.4. Безпека при експлуатації посудин та установок, що працюють під тиском, і газового устаткування

 • 4.5. Основи електробезпеки та захист працівників

 • 4.6. Безпека при використанні хімічних речовин

 • 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • 6. НЕВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

 • 7. БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи