Розділ «1.4. Класифікація методів визначення фальсифікації товарів»

Методи визначення фальсифікації товарів

В умовах формування ринкових відношень з'являються нові терміни та властивості товарів. Це відноситься до таких понять як "справжність" або "ідентичність", які характеризують їх непідробленість, натуральність, відповідність вказаним в сертифікатах сортовому, видовому та географічному походженню, а також технології їх переробки, відсутності домішок і додавань.

Критерії справжності різних груп харчових продуктів різні. В якості критеріїв в країнах ЄС використовуються найбільш часто наступні: вміст основних і мінорних компонентів, сорт і район походження, метод виробництва, рік виробництва (наприклад, алкогольної продукції), нефальсифікованість, характер використаної частини сировини (наприклад, м'яса), традиційний чи інтенсивний метод виробництва, натуральне чи штучне (генетично модифіковане) походження сировинної основи.

В відношенні методів аналізу справжності продуктів існують певні схеми і стандарти національного і міжнародного рівня, які признані законодавством і які забезпечують неспростовні результати. Оскільки нові прогресивні технології виробництва продуктів стали загальнодоступними, то практика фальсифікації істотно вдосконалилася і потребує нині для її виявлення комплексу найсучасніших експресних та інструментальних методів, специфічних методик та фізико-хімічного аналізу. Якщо продукт фальсифіковано компонентами, що є нетиповими для продукту, то аналіз достатньо простий і матеріально забезпечений в наших контролюючих лабораторіях. Однак, якщо необхідно визначити специфічні компоненти для з'ясування походження (наприклад, чаю, кави) або технології виробництва продукту (наприклад, соків), то задача значно ускладнюється.

При визначенні фальсифікації харчових продуктів використовують органолептичні та вимірювальні (фізико-хімічні) методи (таблиця). Для більш точної характеристики якості при виявленні підробок іноді використовують декілька методик або навіть методів:

o композиційно-морфологічний аналіз - мікроскопія, рентгенофазова спектроскопія;

o методи розділення та вимірювання - газова та рідинна хроматографія, капілярний електрофорез;

o аналіз слідів елементів - атомна емісіонна, адсорбційна, рентгено-електронна спектроскопія, елементно-ізотопна масс-спектрометрія індуктивно зв' язаної плазми, нейтронно-активаційний аналіз;

o біохімічне тестування - ферментативний аналіз, генномононуклео-тидне картирування;

o методи ідентифікації компонентів - спектроскопія ЯМР, інфракрасна спектроскопія з Фур'є-перетворенням;

o методи аналізу складу (компонентного, структурно-групового, фраг-ментного) - масс-спектрометрія, ЯМР високого розподілу сигналів, інфракрасна спектроскопія;

o аналіз стабільних ізотопів - масс-спектрометрія ізотопних відношень, кількісний ЯМР.

Таблиця 1.9

Класифікація методів визначення фальсифікації товарів

МетодиПоказники, що визначаютьсяГалузь застосування
123
ВізуальніДостовірність даних маркування, штрихового кодування, акцизних марок, товарно-супровідних документів (накладні, сертифікати, якісні посвідчення)Усі харчові продукти
ОрганолептичніСмак, запах, за дотиком, колір та іншіУсі харчові продукти
Спектральні: а) спектроскопіяЕлементний склад зольного залишкуУсі харчові продукти
б) колориметрія, фотоколореметрія, спектрофотометріяХімічний склад, наявність домішок, слідів і псування продуктівУсі харчові Продукти
в) нефелометріяВміст жиру; ступінь очищення соків, напоїв, рослинних масел; помутніння вина, пива і інших рідких продуктівМолоко та молочні продукти, харчові жири, соки і безалкогольні напої
Електрохімічні: а) електро-гравіметріяВміст важких металівКондитерські вироби, м'ясні, м'ясо-рослинні та рибні консерви
б) кондуктометріяВологість, концентраціяБорошно, круп'яні вироби, макарони, харчові концентрати, кондитерські вироби, молоко та молочні продукти

Продовження табл. 1.9

123
в) потенціометріяКислотність, хімічний складУсі харчові продукти
г) поляграфіяХімічний склад, концентраціяКондитерські вироби, м'ясні, м'ясо-рослинні та рибні консерви
Електрофоретичні: Фронтальний електрофорез, зональний електрофорезХімічний склад, наявність домішок, слідів розпаду, псуванняУсі харчові продукти
Хроматографічні: Колоночна, паперова, тонкошарова, газоваХімічний склад, наявність домішок, слідів розпаду та псування продуктівЗерно, продукти переробки фруктів і овочів, кондитерські вироби, молоко та молочні продукти
Реологічні: а) віскозометріяВ'язкість рідких, сиропо-та пюреподібних продуктівХарчові жири, кондитерські вироби
б) ареометріяЩільність рідких продуктівМолоко та молочні продукти, лікеро-горілчані вироби, харчові жири
в) консистометрія, адгезіометріяКонсистенція, пружність, міцність, твердість, липкістьХліб і хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, молоко та молочні продукти, продукти переробки фруктів та овочів
Люмінесцентні: а) візуальна люмінесценціяНаявність хвороб фруктів і овочів, свіжість молока, ступінь зрілості сиру, свіжість м'Яса, риби та яєць, вид борошнаФрукти і овочі, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясні продукти, риба та рибопродукти, яйця

Закінчення табл. 1.9

123
б) флуориметрія, спектрально- люмінесцентний аналізХімічний складБорошно, м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, харчові жири
в) хемілюмінесцентний аналізХімічний склад, наявність домішок, слідів розпаду та псуванняМолоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, ковбасні вироби, риба та рибопродукти, консерви

Результати, які одержують, підлягають сумісній обробці та інтерпретації методами хемометрії. Це дозволяє виявити рослинне або штучне походження речовин та деталі технологічних процесів їх переробки; відмінність продуктів від схожих за будовою речовин; визначати найменші кількості домішок.

Через те, що фантазія фальсифікаторів безмежна, аналітичні методи повинні постійно вдосконалюватися. Тільки це забезпечить своєчасне і достатньо повне визначення неякісних зразків.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Методи визначення фальсифікації товарів» автора Дубініна А.А. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „1.4. Класифікація методів визначення фальсифікації товарів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Поняття про фальсифікацію, ідентифікацію та відповідність товарів

 • 1.3. Загальні поняття про сутність, види та засоби фальсифікації товарів

 • 1.4. Класифікація методів визначення фальсифікації товарів
 • Розділ 2. Правові аспекти фальсифікації товарів та заходи щодо її попередження

 • Розділ 3. Методи визначення фальсифікації зерноборошняних товарів

 • Розділ 4. Методи визначення фальсифікації кондитерських виробів та меду

 • Розділ 5. Методи визначення фальсифікації фруктовоовочевої продукції

 • Розділ 6. Методи визначення фальсифікації смакових товарів

 • Розділ 8. Методи визначення фальсифікації харчових жирів

 • Розділ 9. Методи визначення фальсифікації м'яса та м'ясних товарів

 • Розділ 10. Методи визначення Фальсифікації Риби та Рибних Товарів

 • Розділ 11. Методи Визначення Фальсифікації Яєць

 • Термонологічний Словник

 • Список Літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи