Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Страхування


Закони України


1. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176795-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47,48,49,50,51,52, ст.349

2. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 № 3167-ХІІ //відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 25, ст.274.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ГУ7/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40 - 44, ст.356.

4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 04.10.2001 р. № 2745 -III. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.

5. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 07.07.2005 р. № 2774 -VI.91. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.

6. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01 червня 2000 р. № 1775 -III [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.

7. Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту" від 01.07.2004 р. № 1961-IV. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: rada.gov.ua.

8. Закон України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" від 02.09.2012 р. № 4391-17. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: rada.gov.ua.

9. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" від 12.07. 2001 р. № 2664 - III. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rada.gov.ua.


Постанови Кабінету Міністрів УкраїниУкази Президента України


21. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 23 листопада 2011 року 1070/2011: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: dfp.gov.ua. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

22. Про затвердження Положення про державний реєстр фінансових установ від 28.08.2003 р. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 41. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: dfp.gov.ua.

23. Про затвердження змін до Правил формування обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж життя від 14.12.2005 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5117. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: dfp.gov.ua.

24. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності від 28.08.2003 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №40. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: hlip.7/dfp.gov.ua.

25. Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя від

27.01.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 24. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: dfp.gov.ua.

26. Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого і індивідуального обліку договорів страхування життя 24.12.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3197. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: dfp.gov.ua.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Страхування» автора Говорушко Т.А. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ I РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

 • ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

 • ТЕМА 3. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

 • ТЕМА 4. СТРАХОВИЙ РИНОК, СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ І ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

 • ТЕМА 5. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

 • ТЕМА 6. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

 • 6.5. Страхування майна фізичних осіб

 • ТЕМА 7. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • 7.5. Добровільне страхування відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції

 • 7.6. Страхування професійної відповідальності

 • ТЕМА 8. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ

 • ТЕМА 9. ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

 • 9.2. Витрати страхових компаній

 • 9.3. Фінансові результати діяльності страхових компаній та порядок їх обчислення

 • 9.4. Основні положення реформи оподаткування страхового підприємництва в Україні

 • 9.5. Оподаткування нерезидентів-перестраховиків та нерезидентів-страхувальників

 • ТЕМА 10. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

 • СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З КУРСУ "СТРАХУВАННЯ"

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи