Розділ «ПРО АВТОРІВ»

Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія

БЕРНЮКОВ Анатолій Миколайович

Дата народження: 23.04.1981.

Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка (юрист- спеціаліст, 1999–2004), Львівський державний університет внутрішніх справ (ад’юнктура, 2005–2008).

Наукова кваліфікація: к. ю. н. (2009) (спеціальність 12.00.12 — філософія права. Тема дисертації: «Юридична герменевтика як методологія здійснення правосуддя (філософсько- теоретичний аналіз)» (2008–2009), науковий керівник: д. ю. н., проф. А. А. Козловський)).

Посада, місце роботи: старший викладач Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.

Дослідницькі інтереси: дослідження проблемних питань правової гносеології та правової реальності.

Доробок: понад 20 наукових статей з проблем юридичної герменевтики та філософії правосуддя.

Інше: помічник Голови ради суддів Хмельницької області, Апеляційний суд Хмельницької області (2003–2008).

Контакти: e-mail: [email protected]

В’ячеслав Степанович БІГУН

Дата народження: 09.11.1974.

Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка (юрист-спеціаліст, рефе- рент-перекладач англійської мови, 1992–1997), University of Connecticut School of Law (LL.M., 1997–1998); Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (аспірантура, 2000–2003).

Наукова кваліфікація: к. ю. н. (2004) (спеціальність 12.00.12 — філософія права. Тема дисертації: «Людина в праві: аксіологічний підхід» (2003–2004, науковий керівник: д. ю. н., проф. В. Д. Бабкін); наукове стажування (Гейдельберзький університет, проф. В. Брюггер, 2004–2005)); завершує роботу над дисертацією з філософії правосуддя на здобуття ступеня д. ю. н. зі спеціальності 12.00.12 — філософія права (науковий консультант: проф., д. ю. н. В. Д. Бабкін)).

Посада, місце роботи: науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доцент Київського університету права НАН України.

Дослідницькі інтереси: філософія права (філософія правосуддя), антропологія та соціологія права, юридична професія та освіта, конституційне право, порівняльне правознавство, міжнародне право, Європейське право прав людини, резонансні судові процеси.

Доробок: більше 400 наукових і журналістських праць (перелік: www.bihun.info/ publications).

Інше: голова Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (з 2007), член секретаріату Всеукраїнської асоціації філософії права та соціальної філософії (IVR Ukraine), член редколегії та відповідальний секретар міжнародного часопису «Проблеми філософії права» (з 2003).

Контакти: е-пошта:

[email protected] ЮрСлава — Персональний сайт — www.bihun.info

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія» автора Колектив авторів на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПРО АВТОРІВ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи