Розділ «Список рекомендованої літератури»

Ви є тут

Землеробство

1. Бойко П. І., Сайко В. Ф. Сівозміни у землеробстві України. - К.: Аграрна наука, 2002. - 145 с.

2. Воробьев С. А. Севообороты интенсивного земледелия. - М.: Колос, 1979. - 368 с.

3. Верещагин Л. Н. Атлас сорных, лекарственных и медоносных растений. - К.: Юнивест маркетинг, 2002. - 380 с.

4. Гордієнко В. П., Геркіял О. М., Опришко В. П. Землеробство. - К.: Вища шк., 1991. - 267 с.

5. Гудзь В. П., Примак І. Д., Будьонний Ю. В. Землеробство: Підручник. - К.: Урожай, 1996. - 384 с.

6. Гудзь В. П., Тлумачний словник із загального землеробства. - К.: Аграрна наука, 2004. - 220 с.

7. Гудзь В. П., Примак І. Д. та ін. Адаптивні системи землеробства: Підручник. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 334 с.

8. Земельні ресурси України / За ред. акад. В. В. Медведєва. - К.: Аграрна наука, 1998. - 150 с.

9. Крикунов В. Г. Ґрунти і їх родючість: Підручник. - К.: Вища шк., 1993. - 287 с.

10. Лісовал А. П., Макаренко В. М., Кравчеко С. М. Система застосування добрив. - К.: Вища шк., 2002. - 317 с.

11. Мальцев Т. С. Вопросы земледелия. - М.: Сельхозгиз, 1955. - 430 с.

12. Назаренко 1.1., Польчина С. М., Нікорич В. А. Ґрунтознавство: Підручник. - Чернівці, 2003. - 400 с.

13. Назаренко І. І. Землеробство та меліорація: Підручник. - Чернівці, 2006. - 375 с.

14. Овсинский И. Е. Новая система земледелия. - М., 1999. - 105 с.

15. ПримакІ. Д., Гудзь В. П., Рошко В. Г. та ін. Механічний обробіток ґрунту в землеробстві. - Біла Церква, 2002. - 320 с.

16. Примак І. Д., Гудзь В. П., Вахній С. П. та ін. Ерозія і дефляція ґрунтів та заходи боротьби з ними. - Біла Церква, 2001. - 392 с.

17. Примак І. Д., Гудзь В. П., Рошко В. Г. та ін. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві. - Біла Церква, 2003. - 384 с.

18. Реут И. Б. Физика почв. - Л.: Колос, 1972. - 356 с.

19. Шикула М. К. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві. - К.: Оранта, 1998. - 662 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Землеробство» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Список рекомендованої літератури“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • 2. БУР'ЯНИ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД НИХ

 • 2.6. Інтегрована система захисту від бур'янів. Класифікація заходів захисту від бур'янів

 • 3. СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ

 • 3.2. Розміщення парів і польових культур у сівозмінах

 • 3.3. Класифікація сівозмін

 • 3.3.4. Сівозміни на зрошуваних землях

 • 3.3.5. Сівозміни на осушених землях

 • 3.3.6. Лучні сівозміни

 • 3.3.7. Сівозміни з овочевими і баштанними культурами

 • 3.3.8. Спеціальний сівозміни

 • 3.3.9. Проектування, впровадження і освоєння сівозмін

 • 4. МЕХАНІЧНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

 • 4.2. Заходи, способи і системи обробітку ґрунту

 • 4.2.2. Безполицевий обробіток ґрунту

 • 4.2.3. Поверхневий обробіток ґрунту

 • 4.2.4. Спеціальні заходи щодо обробітку ґрунту

 • 4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту

 • 4.4. Мінімалізація обробітку ґрунту

 • 4.5. Системи обробітку ґрунту під культури польових сівозмін

 • 4.6. Особливості обробітку ґрунту на меліорованих землях

 • 4.7. Проблема ущільнення ґрунтів ходовими системами сільськогосподарських машин

 • 5. ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ І ДЕФЛЯЦІЇ

 • 5.7. Смугове розміщення сільськогосподарських культур

 • 5.8. Контурно-меліоративна організація землекористування

 • 6. ПІДГОТОВКА НАСІННЯ І СІВБА

 • 7. СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • 7.2.2. Ведення землеробства в Лісостепу

 • 7.2.3. Ведення землеробства в Степу

 • Список рекомендованої літератури
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи