Розділ «5.7. Смугове розміщення сільськогосподарських культур»

Ви є тут

Землеробство

Смугове розміщення культур як захід боротьби з ерозією відомий давно. Характер протиерозійної дії його полягає в розпиленні стоку талих і зливових вод з наступною кольматацією продуктів змиву, а також у зменшенні швидкості та шляху пилеповітряного потоку над незахищеною поверхнею ґрунту і в зниженні її дефляції.

Смугове розміщення агрофонів і сільськогосподарських культур застосовують як в окремих полях на схилах, так і на площі всієї ґрунтозахисної сівозміни. Найзручніші для цього схили з прямим поперечним профілем, що не мають улоговин. Для захисту ґрунтів від водної ерозії ефективне таке розміщення смуг, за якого поздовжній нахил їхніх меж не перевищує 1 °. Для цього межі смуг розміщують у вигляді паралельних прямих або кривих ліній, максимально наближених до напрямку горизонталей.

При створенні криволінійних смуг необхідно, щоб радіус кривизни був зручним для роботи тракторів і сільськогосподарських машин, не призводив до втрат урожаю і становив при чергуванні густопокривних культур з паром 50 м і з просапними - 90 м.

Для захисту ґрунтів від видування смуги слід розміщувати під прямим кутом до напрямку ерозійно небезпечних вітрів. В умовах пересіченої місцевості таке розміщення смуг від перпендикулярного не перевищувало 45° у районах слабкого і 25-30° сильного прояву вітрової ерозії.

Ширина смуг повинна бути меншою від критичної довжини схилу, небезпечної в ерозійному відношенні за відсутності рослинного покриву; забезпечувати достатнє розсіювання і затримування стоку, кольматаж змитого ґрунту, а також зменшення швидкості вітру в приземному шарі; бути однаковою по всій протяжності і забезпечувати ефективне використання сучасних високопродуктивних сільськогосподарських машин і знарядь.

Ширину смуг установлюють залежно від: гранулометричного складу, фільтраційної здатності та ерозійної стійкості ґрунтів, крутості, довжини і форми схилу; ґрунтозахисної характеристики вирощуваних культур, напрямку вітрів, що зумовлюють пилові бурі, і відхилення смуг від цього напрямку (табл. 40).

Оптимальну ширину смуг у кожному конкретному випадку встановлюють за найбільш небезпечною в ерозійному відношенні культурі й узгоджують з парною кількістю проходів посівних агрегатів для просапних культур.

На полях, що піддаються вітровій ерозії, ширина смуг для ґрунтів важкого гранулометричного складу не повинна перевищувати 100-120 м. Якщо такі ґрунти у верхньому шарі містять карбонати в кількості, що перевищує 4% СаСО3, а також на середніх суглинках, ширина смуг не повинна бути більшою ніж 75 м. На ґрунтах легкого гранулометричного складу смуги створюють шириною до 50 м. На схилах ширину смуг установлюють за нормативами, рекомендованими для захисту ґрунтів від водної ерозії.

Посівні смуги зумовлюються виробничими ділянками. Довжина їх відповідає довжині гонів робочих проходів, які визначають ефективність використання машин і знарядь. Оптимальну їх довжину наведено в табл. 41.

При смуговому розміщенні культур внаслідок переміщення орного шару під впливом полицевого обробітку, скочування грудок землі та зсуву ґрунту машинами і знаряддями внизу схилу акумулюються продукти змиву. На цих продуктах під густопокривними культурами протягом 3-4 років формуються терасовані уступи-агротераси. Висота їх на схилі крутістю 5-7° може досягати 0,7-1,2 м і більше.

У зв'язку з цим спостерігається деяке зменшення площі, а також ширини розорюваних смуг. На схилах крутістю 3-5° ці величини становлять 1,5-2 м.

Швидкість агротерасування відбувається в 10-15 разів повільніше, якщо технології вирощування культур у смугах ґрунтуються на безполицевому обробітку, здійснюються гусеничними тракторами і широкозахватними агрегатами. На схилах з улоговинами глибиною 20-60 см і шириною 0,5-10 м у цьому разі особливо ефективне мульчування шляхом насічування післяжнивних решток кукурудзи на улоговини стоку шаром 15-20 см.

Таблиця 40

Ширина посівних смуг залежно від крутості схилу, виду агрофону і ґрунтів, м (І. А. Пабат)

Крутість схилу, градПри чергуванні
Багаторічних трав зОзимих і ярих зернових звичайної рядкової сівби з
чистим паромпросапнимиярими колосовимиозимими зерновимичистим паромпросапними
Супіщані Грунти
175,675,675,6151,267,275,6
275,675,675,6151,267,275,6
358,875,672,0151,250,267,2
442,050,472,0122,633,650,4
525,242,057,693,6-33,6
6-33,643,372,0-25,2
7--36,057,6--
Суглинкові Грунти
175,675,675,6151,275,675,6
275,675,675,6151,275,675,6
367,275,675,6151,275,675,6
450,467,272,0151,242,058,8
533,650,472,0115,233,642,0
6-33,650,486,4-33,6
7--43,272,0--

Таблиця 41

Оптимальна довжина смуг і сільськогосподарських культур (К. Л. Холуп'як, Є. М. Смирнова)


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Землеробство» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „5.7. Смугове розміщення сільськогосподарських культур“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • 2. БУР'ЯНИ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД НИХ

 • 2.6. Інтегрована система захисту від бур'янів. Класифікація заходів захисту від бур'янів

 • 3. СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ

 • 3.2. Розміщення парів і польових культур у сівозмінах

 • 3.3. Класифікація сівозмін

 • 3.3.4. Сівозміни на зрошуваних землях

 • 3.3.5. Сівозміни на осушених землях

 • 3.3.6. Лучні сівозміни

 • 3.3.7. Сівозміни з овочевими і баштанними культурами

 • 3.3.8. Спеціальний сівозміни

 • 3.3.9. Проектування, впровадження і освоєння сівозмін

 • 4. МЕХАНІЧНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

 • 4.2. Заходи, способи і системи обробітку ґрунту

 • 4.2.2. Безполицевий обробіток ґрунту

 • 4.2.3. Поверхневий обробіток ґрунту

 • 4.2.4. Спеціальні заходи щодо обробітку ґрунту

 • 4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту

 • 4.4. Мінімалізація обробітку ґрунту

 • 4.5. Системи обробітку ґрунту під культури польових сівозмін

 • 4.6. Особливості обробітку ґрунту на меліорованих землях

 • 4.7. Проблема ущільнення ґрунтів ходовими системами сільськогосподарських машин

 • 5. ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ І ДЕФЛЯЦІЇ

 • 5.7. Смугове розміщення сільськогосподарських культур
 • 5.8. Контурно-меліоративна організація землекористування

 • 6. ПІДГОТОВКА НАСІННЯ І СІВБА

 • 7. СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • 7.2.2. Ведення землеробства в Лісостепу

 • 7.2.3. Ведення землеробства в Степу

 • Список рекомендованої літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи