Розділ «3.3.6. Лучні сівозміни»

Ви є тут

Землеробство

Лучні сівозміни доцільно впроваджувати насамперед на великих масивах неза-болочених низинних і заплавних лук з нетривалим затопленням та досить родючими мінеральними і торфовими ґрунтами. Розмір і форма полів мають забезпечувати застосування комплексної механізації операцій по вирощуванню сільськогосподарських культур. Тривалість лучного і польового періодів у сівозміні та набір культур у кожному конкретному випадку залежать від природних умов лучних угідь, відстані до тваринницьких ферм, потреби в продукції (табл. 27).

Таблиця 27

Орієнтовні схеми сівозмін для різних типів лук і зон

Тип лукСхема сівозміни
Полісся і Лісостеп
Низинні й короткочаснозаливні луки з дерновими та лучними супіщаними та суглинковими ґрунтами1 - картопля, льон або просо; 2 - буряки і морква; 3 - капуста; 4 - овес, вико-вівсяна сумішка з підсівом багаторічних трав або рання картопля з літньою сівбою трав; 5, 6, 7, 8 - багаторічні трави
Осушені болота із слаборозкладе-ним торфом1 - вико-овес або картопля; 2 - кормові й столові коренеплоди, морква; 3 - кукурудза; 4 - вико-вівсяна сумішка з літньою сівбою трав; 5, 6, 7, 8, 9, 10 - багаторічні трави
Староосушені болота із середньо- та інтенсивно розкладеним торфом1 - овес або картопля; 2 - кукурудза на силос; 3 - підсів трав під райграс однорічний або сівба їх влітку після збирання вико-вівсяної сумішки на сіно чи силос; 4, 5, 6, 7, 8, 9 - багаторічні трави

Продовження табл. 27

Лісостеп
Низинні й заплавні засолені луки1 - буркун білий; 2 - сорго, суданська трава, просо; 3 - буряки кормові й цукрові; 5, 6, 7, 8 -багаторічні трави
Кормові угіддя на схилах крутістю 10-12° і невеликою збірною площею (через смужний спосіб вирощування)1 - озимі на зерно або озимі на зелений корм з післяукісною сівбою кукурудзи; 2 - вико-вівсяна сумішка з підсівом багаторічних трав; 3, 4, 5, 6 - багаторічні трави
Степ
Низинні добре зволожені луки1 - озима пшениця на зерно; 2 - озиме жито і післяжнивна кукурудза на зелений корм; 3 - баштанні кормові культури; 4 - кукурудза; 5 - суданська трава, сорго; 6 - однорічні трави з підсівом багаторічних трав; 7, 8, 9 - багаторічні трави
Карпати
Гірські луки гірсько-лісового поясу з крутістю схилів до 10-14°1 - картопля; 2 - кукурудза і кормові боби на силос; 3 - кормовий люпин або овес з підсівом багаторічних трав; 4, 5, 6, 7 - багаторічні трави

Для доброго розвитку лучних трав, вирощуваних у лучних сівозмінах чи поза ними після однорічних культур, під останні, особливо під просапні, потрібно вносити достатню кількість добрив, насамперед органічних (на мінеральних ґрунтах), поживні речовини яких трави використовуватимуть у післядії.

Наступний розділ:

3.3.7. Сівозміни з овочевими і баштанними культурами


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Землеробство» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3.3.6. Лучні сівозміни“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • 2. БУР'ЯНИ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД НИХ

 • 2.6. Інтегрована система захисту від бур'янів. Класифікація заходів захисту від бур'янів

 • 3. СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ

 • 3.2. Розміщення парів і польових культур у сівозмінах

 • 3.3. Класифікація сівозмін

 • 3.3.4. Сівозміни на зрошуваних землях

 • 3.3.5. Сівозміни на осушених землях

 • 3.3.6. Лучні сівозміни
 • 3.3.7. Сівозміни з овочевими і баштанними культурами

 • 3.3.8. Спеціальний сівозміни

 • 3.3.9. Проектування, впровадження і освоєння сівозмін

 • 4. МЕХАНІЧНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

 • 4.2. Заходи, способи і системи обробітку ґрунту

 • 4.2.2. Безполицевий обробіток ґрунту

 • 4.2.3. Поверхневий обробіток ґрунту

 • 4.2.4. Спеціальні заходи щодо обробітку ґрунту

 • 4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту

 • 4.4. Мінімалізація обробітку ґрунту

 • 4.5. Системи обробітку ґрунту під культури польових сівозмін

 • 4.6. Особливості обробітку ґрунту на меліорованих землях

 • 4.7. Проблема ущільнення ґрунтів ходовими системами сільськогосподарських машин

 • 5. ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ І ДЕФЛЯЦІЇ

 • 5.7. Смугове розміщення сільськогосподарських культур

 • 5.8. Контурно-меліоративна організація землекористування

 • 6. ПІДГОТОВКА НАСІННЯ І СІВБА

 • 7. СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • 7.2.2. Ведення землеробства в Лісостепу

 • 7.2.3. Ведення землеробства в Степу

 • Список рекомендованої літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи