Розділ «ПЕРЕДМОВА»

Корпоративна культура: діловий етикет

Чи потрібні нам, людям, що вступили у нове тисячоліття, знання про етикет та протокол? Обов'язково! Потреба в етикеті не зникла лише тому, що нині ми живемо і займаємося бізнесом не так, як це робили наші предки тисячу років тому. Насправді, знати, як ставитися до інших, як поводитися один з одним, у наші дні набагато важливіше, ніж раніше. За останні тридцять років у діловому світі відбулися фундаментальні зміни, а з цим назавжди змінилися і певні правила, за якими жив діловий світ.

При тому, що основи етикету залишилися незмінними, з'явилося багато ситуацій і питань, які вимагають переосмислення та переоцінки. Взаємовідносини між колегами у змішаних колективах; використання офісних технологій, багато з яких можуть як допомагати, так і заважати робочому процесу (як, наприклад, мобільні телефони); проведення ділових засідань, що раніше однозначно вважалися одним (якщо не єдиним), найбільш ефективним, способом вирішення різного роду питань, які виникають у робочому процесі; організація та проведення ефективних робочих їж, у першу чергу, ділових ланчів; використання та збереження свого і чужого робочого часу; визначення значущості результатів діяльності будь-якого співробітника (він ефективний чи ефектний); контакти із засобами масової інформації; критерії ділового одягу, вимоги до нього у неформальних ділових ситуаціях — усі ці питання ділового етикету і, ширше, корпоративної культури у наш час знаходять нове вирішення, що диктується реаліями сучасного ділового життя.

Навчальний посібник має за мету допомогти представникам ділових кіл незалежної України осмислити й усвідомити нові правила ділового етикету, поширені у країнах Європи, Північної Америки, Австралії та деяких країнах Азії. При цьому розглядаються найбільш типові, загальні норми без визначення специфічних рис етикету та протоколу конкретного регіону чи країни. (У деяких випадках подається відповідна інформація.)

Завданням цієї книги е не лише відповісти на технічні запитання "Як?" і "Коли?" — у сфері етикету і протоколу, а і продемонструвати, що дотримання норм етикету є невід'ємною частиною ділового життя.

Кілька поколінь тому великі корпорації та елітні університети мали обов'язкові курси з етикету для своїх працівників та студентів. Курси такого роду входили до програм підготовки та підвищення кваліфікації менеджерів різних рівнів. У 1970—1980-ті роки подібні курси рідко включалися до програм підготовки менеджерів і практично зникли з університетських аудиторій.

У наш час ця тенденція змінюється. Зміни у сучасному діловому світі привели до розуміння того, що підготовленість працюючих у сфері етикету підвищує їх продуктивність, задоволення від роботи, зменшує кількість психологічного роду конфліктів на робочих місцях, від чого виграють самі люди і справа, яку вони роблять.

Практика свідчить, що організації при прийомі на роботу нових співробітників все частіше звертають увагу на їхнє знання надзвичайно важливого елементу корпоративної культури — ділового етикету.

Діловий етикет життєво важливий і для створення гармонійного ділового середовища, і для представлення вашої компанії, вашого бізнесу в максимально вигідному світлі. Багато людей вважають свої професійні знання та вміння найбільш важливим фактором для отримання бажаної роботи та для досягнення успіхів у просуванні по кар'єрній драбині. Водночас не менша кількість людей вважає, що вміння співпрацювати, знаходити спільну мову з колегами та клієнтами є більш важливими тому, що це допомагає встановлювати необхідні зв'язки та контакти, відчиняти "зачинені" двері, полегшує робочий процес у цілому. Якою б не була ваша думка, не варто забувати слова Джона Рокфеллера: "Я заплачу за вміння знаходити спільну мову з людьми більше, ніж за будь-яке інше вміння". Очевидно, що вміння знаходити спільну мову з іншими людьми передбачає знання і використання норм та правил ділового етикету.

Отже, обновіть і доповніть свої знання з ділового етикету і тим самим дайте новий поштовх своїй кар'єрі. Ніколи не пізно ви* вчити норми та правила протоколу. Кожен із нас повинен співпрацювати з іншими для того, щоб досягти успіху. Така співпраця безумовно і обов'язково передбачає уміння встановлювати, підтримувати та розвивати ефективні ділові контакти та зв'язки, що, безперечно, можуть стати (і, як правило, стають) запорукою досягнення певною конкретною особою успіху і отримання нею визнання як успішної ділової людини, бізнесмена.

Ця книга стане у пригоді як для тих, хто тільки починає свою кар'єру, так і для тих, хто провів роки на робочому місці. Вона може бути використана в аудиторії і для самостійного освоєння. Залежно від ваших інтересів та потреб її можна читати у будь-якому порядку — з початку, з середини, або ж з останнього розділу. У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання та ситуації, а також відповіді на них, що допоможе краще зорієнтуватися у проблемі.

Останні зауваження. У тексті, як правило, використовуються форми чоловічого роду ("гість — він", "головуючий — він", "співрозмовник — він", "колега — він"). Це пояснюється бажанням полегшити виклад матеріалу за рахунок мінімізації мовних засобів і ніяким чином не може розцінюватись як свідчення неуваги до жінок-бізнесменів.

Усі ситуації — приклади помилок у ділових ситуаціях, наведені у тексті, у той чи інший час мали місце в реальному житті. При цьому всі імена та прізвища, використані у цих ситуаціях, вигадані. Будь-який збіг імен та прізвищ, використаних у тексті, з іменами та прізвищами реальних людей є абсолютно випадковим.

Біля кожної ситуації - прикладу стоїть умовна позначка — усміхнене обличчя, яка допоможе читачу орієнтуватися у наданому матеріалі і не дасть забути, що помилки у діловому етикеті, якими б значними вони не були, варто все ж таки сприймати не як кінець життя і варто намагатися набути з них досвід на майбутнє (без помилок).


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Корпоративна культура: діловий етикет» автора Н.Л.Тимошенко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕДМОВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА
 • Розділ 1.Етикет і сучасний діловий світ

 • 1.3. СВІТСЬКИЙ ТА ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

 • 1.4. НАЙПОШИРЕНІШІ ПОМИЛКИ У СФЕРІ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ

 • Розділ 2. Ділове інтерв'ю

 • ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА САМОПІДГОТОВКА

 • 2.2. ЕТАПИ ДІЛОВОГО ІНТЕРВ'Ю

 • 2.3. СПІВБЕСІДА ЗАКІНЧИЛАСЯ, КРАПКА НЕ ПОСТАВЛЕНА: ДІЇ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ДІЛОВОГО ІНТЕРВ'Ю

 • Розділ 3. Уміння спілкуватися

 • 3.2. ЕТИКЕТ БІЗНЕС-КАРТОК

 • 3.3. НЕФОРМАЛЬНА БЕСІДА: ВМІННЯ СЛУХАТИ ТА ГОВОРИТИ

 • 3.4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ

 • 3.5. ДІЛОВІ ЛИСТИ

 • 3.6. КОНТАКТИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 • Розділ 4. Стиль та імідж ділової людини

 • 4.5. ТРАДИЦІЙНИЙ ДІЛОВИЙ ГАДЕРОБ: СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

 • 4.6. ОДЯГ БІЗНЕСМЕНА У НЕФОРМАЛЬНИХ РОБОЧИХ СИТУАЦІЯХ. НЕФОРМАЛЬНИЙ ДІЛОВИЙ ОДЯГ

 • 4.7. МІМІКА, ЖЕСТИ, ПОЗА - ВАЖЛИВІ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ

 • 4.8. ДОГЛЯД ЗА СОБОЮ

 • КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 • Розділ 5. ОФІС КОЖНОГО ДНЯ

 • 5.2. ВІЗИТ ДО ОФІСУ. ПОВЕДІНКА ГОСПОДАРЯ ТА ГОСТЯ

 • 5.3. ЕТИКЕТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ

 • 5.4. ЯК БЕРЕГТИ ТА ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ РОБОЧИЙ ЧАС

 • 5.5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА ОФІСНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

 • КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 • Розділ 6. Технічне обладнання офісу: новий етикет

 • 6.2. ВИКОРИСТАННЯ АВТОВІДПОВІДАЧІВ, МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ТА ПЕЙДЖЕРІВ (БІПЕРІВ)

 • 6.3. КОМП'ЮТЕРИ, ФАКС ТА КОПІЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ОФІСІ

 • 6.4. ЕТИКЕТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ (E-MAIL)

 • КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 • Розділ 7.Ділові засідання

 • ПІДГОТОВКА ПОРЯДКУ ДЕННОГО/РЕГЛАМЕНТУ

 • ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ

 • ЗАПРОШЕННЯ УЧАСНИКІВ

 • ПІДТРИМКА КОНТАКТІВ З КОЛЕГАМИ, ЯКІ НЕ БЕРУТЬ УЧАСТІ У ЗАСІДАННІ

 • 7.2. НЕОБХІДНІ КРОКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ УСПІШНОГО ЗАСІДАННЯ: ПОВЕДІНКА ГОЛОВУЮЧОГО

 • НАЙПОШИРЕНІШІ ПОМИЛКИ У ПОВЕДІНЦІ ГОЛОВУЮЧОГО

 • 7.3. ЕТИКЕТ УЧАСНИКА ЗАСІДАННЯ

 • 7.4. ЗАСІДАННЯ ЗАКІНЧИЛОСЯ, ЩО ДАЛІ?

 • КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 • Розділ 8.ДІЛОВІ ЇЖІ

 • 8.2. A LA CARTE ЧИ БУФЕТ?

 • 8.3. ПІДГОТОВЧІ КРОКИ до ДІЛОВОЇ ІЖІ БУДЬ-ЯКОГО ФОРМАТУ

 • 8.4. ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОГО ЛАНЧУ ЗУСТРІЧ ГОСТЕЙ

 • 8.5 ТАРІЛКИ, ФУЖЕРИ, СЕРВЕТКИ, ПРИБОРИ: ДЕ, КОЛИ, ЯК?

 • 8.6. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗА СТОЛОМ

 • НЕПРИЙНЯТНЕ У ПОВЕДІНЦІ ПІД ЧАС ДІЛОВОЇ ІЖІ

 • 8.7. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ПІД ЧАС ДІЛОВОЇ ЇЖІ

 • КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 • Розділ 9.Ділові поїздки

 • 9.2. ЕТИКЕТ У ДОРОЗІ

 • 9.3. ГОТУЄМОСЯ ДО ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН

 • 9.4. ВДАЛЕ ЗАВЕРШЕННЯ ДІЛОВОЇ ПОЇЗДКИ

 • 9.5. У ВАС У ГОСТЯХ ДІЛОВИЙ ПАРТНЕР-СПІВВІТЧИЗНИК

 • 9.6. ЯК ВДАЛО ПРИЙНЯТИ ЗАРУБІЖНОГО ГОСТЯ

 • КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 • ЛІТЕРАТУРА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи