Розділ «СЛОВНИК ТЕРМІНІВ»

Естетика

Естетична свідомість - цілісне, емоційно забарвлене відображення дійсності в єдності її сутнісних визначень та чуттєвої своєрідності.

Естетичні почуття - це психічне утворення, сфера людської психіки - особлива форма відображення дійсності, в якій об'єктивно-суб'єктивні відносини сутнісно відрізняються від тих самих взаємодій у пізнавальному відображенні дійсності.

Естетична потреба - взаємозв'язок людини зі середовищем, що існує об'єктивно та в результаті якого виникає необхідність у виробництві, збереженні, засвоєнні та розповсюдженні естетичних емоцій, індивідуальних та соціальних почуттів, поглядів, знань, цінностей та ідеалів, їх об'єктивації у людській діяльності.

Естетичне переживання - утворення "зазору", "поля" для програвання почуттів, станів, настроїв, ситуацій, сюжетів, в цьому процесі "правила гри" заздалегідь обумовлені внутрішньою потребою індивіда привести свій духовний світ у стан тотожності із зовнішніми умовами, що постійно змінюються потребою спілкування і гуманізації навколишнього середовища.

Естетичний ідеал - головна естетична цінність, на яку орієнтуються всі, хто має відношення до естетично-художнього освоєння дійсності, взірець, за яким звіряється все освоєне і вироблене, норма, за якою визначається вплив його продуктів на життєдіяльність людини.

Естетичний смак - це вміння розуміти та оцінювати прекрасне та потворне, трагічне і комічне в житті та мистецтві.

Естетичне виховання - це специфічний вид суспільно значимої діяльності, яка здійснюється суб'єктом (суспільство та його спеціалізовані інститути) відносно об'єкта (індивід, особистість, група, колектив, спільнота) з ціллю випрацювання в останнього системи орієнтації у світі естетичних та художніх цінностей відповідно до уявлень про їх характер та призначення, які склались у даному конкретному суспільстві.

Музика - мистецтво, що відображає дійсність і впливає на людину за допомогою особливо організованих за часом звучання і за висотою, звуків.

Художня література -' це письмова форма мистецтва слова, художнього освоєння- світу в словесних образах.

Театр _ синтетичний вид мистецтва, тому специфіку його взаємодії з публікою можна зрозуміти лише тоді, коли будуть розкриті функції кожного з мистецтв, що входять у цей синтез.

Скульптура - вид мистецтва, що відображає дійсність засобами об'ємних просторових форм (витвори мають матеріальний тримірний об'єм).

Графіка - вид образотворчого мистецтва, який пов'язаний із зображенням на площині.

Живопис - вид образотворчого мистецтва, що полягає у створенні

картин, які відображують дійсність.

Архітектура - мистецтво створювати будови і споруди, що формують просторове середовище для життя і діяльності людей.

Естрада та цирк - синтетичні видовищні мистецтва, які мають свою специфіку, спосіб соціального функціонування.


Вітаємо, ви успішно прочитали книгу!


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Естетика» автора Л.М.Газнюк на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СЛОВНИК ТЕРМІНІВ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи