Розділ «Тема 5. Довідково-інформаційна документація»

Спеціальне документознавство

План викладу

5.1. Загальна характеристика довідково-інформаційної документації.

5.2. Акти.

5.3. Протоколи.

5.4. Довідки, огляди" відомості.

5.5. Пояснювальні та доповідні записки.

5.6. Службові листи.

5.7. Плани і графіки.

5.8. Звіти.

5.9. Відгуки, рецензії, висновки.


5.1. Загальна характеристика довідково-інформаційної документації5.2. Акти5.3. Протоколи


Протокол - це документ, який фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень на зборах, засіданнях, нарадах, конференціях, ділових зустрічах, а також документ, який складається офіційною особою для засвідчення якогось факту.

За обсягом фіксованих даних протоколи можна поділити на З групи;

1. Стислі, у тексті яких записано лише ухвали.

2. Повні, у тексті яких, крім ухвал, стисло записують виступи доповідачів та інших учасників зборів, нарад, засідань.

3. Стенографічні, де всі виступи записують дослівно. Протоколи ведуть посадові особи (секретарі, діловоди) або

вибрані на засіданні секретаріати чи секретарі. Протоколи складають на основі рукописних, стенографічних, магнітофонних записів, що зроблені під час засідання: Крім того, при оформленні протоколу використовуються надані до засідання матеріали: тексти, тези доповідей та виступів, довідки, проекти рішень тощо. Протокол повинен відрізнятись повнотою і точністю викладення виступів і ходу зборів. У протоколі необхідно відображати всі висловлені в процесі обговорення думки, точки зору і заяви, а також усі прийняті рішення, і Протокол містить наступні реквізити;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Спеціальне документознавство» автора К.В.Кислюк на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 5. Довідково-інформаційна документація“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ І. УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

 • Вступ до модуля 1

 • Тема 1. Вступ до управлінського документознавства

 • Тема 2. Стандартизація управлінських документів

 • Тема 3. Організаційно-розпорядча документація

 • Тема 4. Організаційно-правова документація

 • Тема 5. Довідково-інформаційна документація
 • Тема 6. Документаційне забезпечення електронного управління

 • Список літератури до модуля 1

 • МОДУЛЬ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Вступ до модуля 2

 • Тема 1. Документальний супровід авторства

 • Тема 2. Організація й документування виставкової діяльності

 • Тема 3. Рейтингування

 • Тема 4. Організація й документування експертної діяльності

 • Тема 5. Робота із клієнтськими базами даних

 • Тема 6. Керування і документування інформаційних проектів

 • Тема 7. Інформаційний супровід діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

 • Тема 8. Організація захисту тa документування доступу до інформації

 • Список літератури до модуля 2

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи