Розділ «Список літератури до модуля 1»

Спеціальне документознавство

Основна література

1. Державний класифікатор управлінської документації [Текст]: ДК 010-98. - Вид. офіц. - К. : Держстандарт України, 1999. - 50 с.

2. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять [Текст] : ДСТУ 2732:2004. - Вид. офіц. - К. : Держспоживстан-дарт України, 2005. - 31 с.

3. Державна уніфікована система документації. Основні положення [Текст]: ДСТУ 3843-99. - Вид. офіц. - К. : Держстандарт України, 2000. - 7 с.

4. Державна уніфікована система документації. Формуляр^зразок. Вимоги до побудови [Текст] : ДСТУ 3844-99. - Вид. офіц. - К.: Держстандарт України, 2000. - 8 с.

5. Документація, звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення [Текст]: ДСТУ 3008-95. - Вид. офіц. - К.: Держстандарт України, 1995. - 33 с.

6. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення [Текст] : ДСТУ 2392-94. - Вид. офіц. - К. : Держстандарт України, 1994. -41 с.

7. Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів [Текст]: ДСТУ 4163-2003. - Вид. офіц. - К. : Держспожи-встандарт України, 2003. - 21 с.

8. Кулешов, С.Г. Управлінське документознавство [Текст] : навч. посібник / С. Г. Кулешов. - К .: ДАКККІМ, 2003. - 57 с.

,пг^Улешов' с- г Документознавство. Історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов. - К.: УДНДІАС; ДАКККІМ, 2000. - 161с.

10. Палеха, Ю. І. Управлінське документування : У 2 ч. [Текст]: навч. посібник / Ю. І. Палеха. - 4.1. Ведення загальної документації (зі зразками сучасних паперів). - К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2001. -327 с.

Додаткова література

11. Загорецька, О.М . Службові документи сучасної організації [Текст]: довідник / О. М. Загорецька. - К., 2005. - 120 с.

12. Зиновьева, Н. Б . Документоведение [Текст] : учеб.-метод. пособ. / Н. Б. Зиновьева. - М.: Профиздат, 2001. - 208 с.

13. Кузнецова, T.B. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) [Текст] / Т. В. Кузнецова. - 2-е изд. - М.: "Бизнес-дпсола", 2000. - 328с.

14. Мамрак, A.B. Українське документування: мова та стиль [Текст] : навч. посібник / А. В. Мамрак. - 3-є вид. - К. : Центр навч. літератури, 2004. - 364 с.

15. Организация работы с документами [Текст]: учебник / под ред. проф. В.А.Кудряева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 592 с.

16. Скібицька Л. Г. Діловодство [Текст] : навч. посібник/ Л. Г. Скібіцька. - Тернопіль, 2006. - 213 с.

Наступний розділ:

МОДУЛЬ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Спеціальне документознавство» автора К.В.Кислюк на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Список літератури до модуля 1“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ І. УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

 • Вступ до модуля 1

 • Тема 1. Вступ до управлінського документознавства

 • Тема 2. Стандартизація управлінських документів

 • Тема 3. Організаційно-розпорядча документація

 • Тема 4. Організаційно-правова документація

 • Тема 5. Довідково-інформаційна документація

 • Тема 6. Документаційне забезпечення електронного управління

 • Список літератури до модуля 1
 • МОДУЛЬ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Вступ до модуля 2

 • Тема 1. Документальний супровід авторства

 • Тема 2. Організація й документування виставкової діяльності

 • Тема 3. Рейтингування

 • Тема 4. Організація й документування експертної діяльності

 • Тема 5. Робота із клієнтськими базами даних

 • Тема 6. Керування і документування інформаційних проектів

 • Тема 7. Інформаційний супровід діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

 • Тема 8. Організація захисту тa документування доступу до інформації

 • Список літератури до модуля 2

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи