Розділ «Тема 1. Вступ до управлінського документознавства»

Спеціальне документознавство


1.1. Об'єкт, основні поняття, методи управлінського документознавства1.2. Нормативно-правова база управлінського документознавства


Процес управління базується на підставі документаційного забезпечення, яке, у свою чергу, повинно мати нормативно-правову базу. Нормативно-методична база документаційного забезпечення управління охоплює:

o законодавчі акти України у сфері інформації, документації та документування;

o Укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Уряду, які регламентують питання документаційного забезпечення управління;

o правові акти органів виконавчої влади (міністерств, відомств, комітетів) як загальногалузевого, так і відомчого характеру;

o правові акти нормативного та інструктивного характеру;

o методичні документи з діловодства в установі;

o державні стандарти на документацію;

o уніфіковані системи документів;

o класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації.

На сьогодні в сфері управлінської документації можуть бути застосовані такі стандарти:

К.В. Кислюк. Спеціальне документознавство

o ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять.

o ДСТУ 3843-99. Державна уніфікована система документації. Основні положення.

o ДСТУ 3844-99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови.

o ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської документації.

o ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

o ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Спеціальне документознавство» автора К.В.Кислюк на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 1. Вступ до управлінського документознавства“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ І. УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

 • Вступ до модуля 1

 • Тема 1. Вступ до управлінського документознавства
 • Тема 2. Стандартизація управлінських документів

 • Тема 3. Організаційно-розпорядча документація

 • Тема 4. Організаційно-правова документація

 • Тема 5. Довідково-інформаційна документація

 • Тема 6. Документаційне забезпечення електронного управління

 • Список літератури до модуля 1

 • МОДУЛЬ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Вступ до модуля 2

 • Тема 1. Документальний супровід авторства

 • Тема 2. Організація й документування виставкової діяльності

 • Тема 3. Рейтингування

 • Тема 4. Організація й документування експертної діяльності

 • Тема 5. Робота із клієнтськими базами даних

 • Тема 6. Керування і документування інформаційних проектів

 • Тема 7. Інформаційний супровід діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

 • Тема 8. Організація захисту тa документування доступу до інформації

 • Список літератури до модуля 2

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи