Розділ «2.2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ СИСТЕМУ ЗНАНЬ ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Безпека життєдіяльності


2.2.1. Елементи теорії, що становлять зміст предметної сфери дисципліни


У попередніх розділах встановлено основні поняття дисципліни "Безпека життєдіяльності": "людина", "життя", "безпека" ("небезпека"), "фактори" та ін. Між собою ці поняття за своїм змістом не мають видимого зв'язку. Однак такі зв'язки існують на смисловому рівні. Перехід на смисловий рівень — це перехід від змісту слова людського спілкування до уявлень певної системи професійної діяльності. В нашому випадку — це безпека життєдіяльності (існування) людини. Перехід до розгляду понять на смисловому рівні дає змогу збільшити глибину опису явищ, що необхідно в практиці встановлення безпеки.

Наприклад, основними смисловими уявленнями понять "людина" і "життя" є те, що:

— "людина" виступає в ролі головного об'єкта, а також в ролі об'єкта, який потребує захисту;

— "життя" виступає як показник стану людини, а також як показник впливу небезпек.

За основу смислового розглядання взято пари:

— "людина — життя";

Загальна структура взаємодій людини з середовищем і забезпечення її безпеки

Рис. 2.6. Загальна структура взаємодій людини з середовищем і забезпечення її безпеки

— "життя — небезпеки";

— "небезпеки — фактор";

— "фактор — людина".

Взаємодія кожної пари має визначений смисловий зв'язок. Перелічені пари створюють базове коло понять безпеки життєдіяльності. Встановлене співвідношення наведено на рис. 2.7, с. 38.


2.2.2. Елементи теорії, що становлять логічні категорії безпеки життєдіяльності2.2.3. Елементи теорії, що становлять закони, принципи, аксіоми і правила


Сучасна безпека життєдіяльності як наука базується на сукупності законів, правил, принципів та аксіом. Цей посібник дає змогу уявити тільки основні фундаментальні узагальнення (у вигляді законів), які претендують на відтворення систематизуючих уявлень, що відображають найважливіші закономірності науки.

Класифікація основних підрозділів логіки простору

Рис. 2.8. Класифікація основних підрозділів логіки простору


2.2.3.1. Закони та їх зміст2.2.3.2. Основні принципи та їх зміст


Принцип неповноти інформації (принципи невизначеності): інформація під час проведення акцій з перетворення природи завжди недостатня для апріорного судження про всі можливі результати (особливо у віддаленій перспективі) заходів, що здійснюються. Пов'язано це з винятковою складністю природних систем, їх особистою унікальністю і неминучістю природних ланцюгових реакцій, напрямки яких важко дослідити заздалегідь. Для зменшення ступеня невизначеності, особливо під час експертизи проектів, моделювання слід доповнювати безпосередніми дослідженнями природи, натурними експериментами і визначенням динаміки природних процесів. Принцип неповноти інформації служить важливим обмеженням у використанні методу аналогій в екологічному прогнозуванні, так як аналогія завжди неповна через особливості природних систем.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Безпека життєдіяльності» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ СИСТЕМУ ЗНАНЬ ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • 1. ВСТУП

 • 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • 2.2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ СИСТЕМУ ЗНАНЬ ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 • 2.2.4. Елементи теорії, що відбудовують моделі безпеки життєдіяльності

 • 2.2.5. Елементи теорії, що формують системні уявлення

 • 2.2.6. Елементи теорії, що поєднують методи і засоби оцінки стану життєдіяльності

 • 3. ЛЮДИНА ЯК ОБ'ЄКТ, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ В УМОВАХ СЕРЕДОВИЩА, ЩО ОТОЧУЄ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВИРОБНИЦТВА

 • 3.2. ПЕРЕДУМОВИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ НАПРЯМИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ

 • 3.3. ВПЛИВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЛЮДИНУ

 • 3.3.2. Мікроклімат і його вплив на людину

 • 3.3.3. Небезпечні речовини

 • 3.3.4. Небезпечні вібрації та акустичні коливання

 • 3.3.5. Вплив електромагнітних випромінювань

 • 3.3.6. Небезпечні фактори пожеж і вибухів

 • 3.3.7. Негативні дії електричного струму

 • 4. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО НЕБЕЗПЕК, ЩО ДІЮТЬ В СЕРЕДОВИЩІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • 4.2. СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ

 • 4.3. КОМБІНОВАНІ НЕБЕЗПЕКИ

 • 4.3.2. Соціально-техногенні небезпеки

 • 4.4. НЕБЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • 5. ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • 5.3. ДІЇ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 • 5.4. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ

 • 5.5. ПРИБЛИЗНИЙ ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ (ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ)

 • 5.6. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ В СЕРЕДОВИЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • 5.7. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ

 • 6. ЛЮДИНА ЯК СУБ'ЄКТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • 6.2. СИСТЕМА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 • 6.3. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

 • 6.4. РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • 6.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ АПК

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи