Розділ «2.2.5. Елементи теорії, що формують системні уявлення»

Безпека життєдіяльності

Система — сукупність точно визначених елементів (зміст елементів), між якими наявні закономірний зв'язок чи взаємодія (структура системи). Важливими ознаками системи є її нероздільність і цілісність. Природа елементів і характер структури системи можуть бути найрізноманітнішими.

Ступенева логіко-імітаційна модель виникнення нещасного випадку при виконанні робіт на заточувальному верстаті

Рис. 2.11. Ступенева логіко-імітаційна модель виникнення нещасного випадку при виконанні робіт на заточувальному верстаті[11]

Ступенева логіко-імітаційна модель виникнення нещасного випадку

Рис. 2.12. Ступенева логіко-імітаційна модель виникнення нещасного випадку [11]

Система поєднує окремі тіла, явища, процеси, що взаємодіють між собою, обмінюються енергією чи виконують загальну функцію, а також окремі думки, наукові положення, галузі знань, між елементами яких виникають відносини виведення, підпорядкування, послідовності і т. ін.

Залежно від характеру елементів і структури виділяють різні види систем, найбільш розповсюдженим є розподіл систем на матеріальні, які існують в об'єктивній дійсності, та ідеальні, які відображають об'єктивний світ і є вираженням людської свідомості.

Матеріальні системи поєднують у собі системи неорганічної природи (фізичні, хімічні, геологічні та ін.) і живі системи (клітини, найпростіші і високорозвинені організми, популяції, біологічні види, екологічні системи). Особливим класом матеріальних систем є соціальні системи (сім'я, колектив, державна політична система, суспільно-економічна формація). Ідеальною системою є поняття, гіпотеза, теорії, лінгвістичні і логічні побудови і т. ін. Штучною системою є система управління виробництвом, безпекою життєдіяльності і т. ін.

Кожна система характеризується внутрішньою організацією і взаємозв'язками між своїми складовими, а також зовнішніми відносинами з іншими системами, які разом утворюють над системи.

У складі дисципліни "Безпека життєдіяльності" діє багато систем. Основним завданням використання знань, понять і уявлень про системи є отримання нової інформації для розробки методів і заходів запобігання аваріям, травмам і негараздам.

У змісті своєї організації кожна система має мати:

1) центральну (головну) підсистему;

2) певні зв'язки за характером "кожна підсистема пов'язана з кожною";

3) всі підсистеми мають мати єдиний характер (штучний чи матеріальний).

Фактично нарис. 2.5 (с. 34) відображено декілька систем, в яких головуючою підсистемою є людина, а другою підсистемою є середовище у вигляді: довкілля, виробничого середовища, території, де розвивається надзвичайна ситуація в широкій) інтерпретації (машина, середовище робочого місця). Таке уявлення спрощує розуміння комплексної системи "безпека життєдіяльності" і дає змогу бачити в ній два постійних компоненти (підсистеми): "людину" і "середовище". Таким чином поєднання компонентів дає змогу поєднати систему дисциплін "людського фактора" і не механічно, а за рахунок ланки, що їх систематизує (поєднує).

Зміст підсистеми "людина — довкілля" в основному представлено в попередньому розділі. Зміст підсистеми "людина — середовище надзвичайних ситуацій" буде розглянуто пізніше (за методичними причинами необхідності концентрованого подання навчального матеріалу).

Система "людина — виробниче середовище" в спрощеному варіанті є системою "людина — машина". Людино-машинна система, ергономічна система — система управління, в якій одна чи декілька осіб взаємодіють з технічним пристосуванням. Прикладами "людино-машинних" систем е системи управління різними динамічними об'єктами з участю людини. В межах сільськогосподарської галузі поняття системи "машина" не може бути обмежене тільки динамічним пристосуванням. Динамізмом в цьому разі володіє і "сільськогосподарське поле", що обробляється машинами за певними технологіями. Наявність динамізму в складових "сільськогосподарська технологія — машина — поле" дає змогу включити до поняття "машина" і поняття "сільськогосподарська технологія — поле" і тим самим зробити відповідне поєднання в рамках вже комплексного поняття "машина".

Динамізм комплексного поняття "машина" визначає проблеми врожаю (продуктивності) певного виду і якості сільськогосподарської продукції. Тому в цю ергономічну систему необхідно ввести підсистему "сільськогосподарська продукція". Стан людини формує фактори середовища робочого місця. З цього приводу до системи "людина — машина — сільськогосподарська продукція" вводиться підсистема "середовище робочого місця".

Зміст взаємозв'язку і уявлення самої системи "людина — машина — середовище робочого місця — сільськогосподарська продукція" наведено на рис. 2.13 і в табл. 2.2. на с. 66. Зміст системи треба уявляти за станом існування системи на відповідних етапах: етап І — встановлення системи; етап II — робота системи.

Перший і другий етапи формують орієнтований зміст системи. Перший — відповідно до статичного стану системи, а другий — за динамічним її станом.

Справедливим питанням до поданого змісту про системи "людина — середовище" буде — "навіщо потрібні такі знання?".

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Безпека життєдіяльності» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.2.5. Елементи теорії, що формують системні уявлення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • 1. ВСТУП

 • 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • 2.2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ СИСТЕМУ ЗНАНЬ ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • 2.2.4. Елементи теорії, що відбудовують моделі безпеки життєдіяльності

 • 2.2.5. Елементи теорії, що формують системні уявлення
 • 2.2.6. Елементи теорії, що поєднують методи і засоби оцінки стану життєдіяльності

 • 3. ЛЮДИНА ЯК ОБ'ЄКТ, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ В УМОВАХ СЕРЕДОВИЩА, ЩО ОТОЧУЄ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВИРОБНИЦТВА

 • 3.2. ПЕРЕДУМОВИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ НАПРЯМИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ

 • 3.3. ВПЛИВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЛЮДИНУ

 • 3.3.2. Мікроклімат і його вплив на людину

 • 3.3.3. Небезпечні речовини

 • 3.3.4. Небезпечні вібрації та акустичні коливання

 • 3.3.5. Вплив електромагнітних випромінювань

 • 3.3.6. Небезпечні фактори пожеж і вибухів

 • 3.3.7. Негативні дії електричного струму

 • 4. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО НЕБЕЗПЕК, ЩО ДІЮТЬ В СЕРЕДОВИЩІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • 4.2. СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ

 • 4.3. КОМБІНОВАНІ НЕБЕЗПЕКИ

 • 4.3.2. Соціально-техногенні небезпеки

 • 4.4. НЕБЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • 5. ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • 5.3. ДІЇ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 • 5.4. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ

 • 5.5. ПРИБЛИЗНИЙ ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ (ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ)

 • 5.6. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ В СЕРЕДОВИЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • 5.7. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ

 • 6. ЛЮДИНА ЯК СУБ'ЄКТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • 6.2. СИСТЕМА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 • 6.3. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

 • 6.4. РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • 6.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ АПК

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи