Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»

Ви є тут

Аудит

1. Про аудиторську діяльність: Закон України (в редакції від 14.09.2006 p. № 140).

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-ІУ зі змінами і доповненнями

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 зі змінами і доповненнями

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 зі змінами і доповненнями.

5. Кодекс законів про працю

6. Про затвердження Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів як національних стандартів аудиту: Рішення АПУ від 18 квітня 2003 p. № 122

7. Положення про сертифікацію аудиторів, затверджене рішенням АПУ від 31.05.2007 p. № 178/6

8. Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів затверджене рішенням АПУ від 26.04.2007 p. № 176/7/

9. МСА 120 "Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту".

10. МСА 200 "Цілі і загальні принципи аудиту фінансової звітності".

11. МСА 210 "Умови домовленостей про аудит".

12. МСА 220 "Контроль якості роботи аудитора".

13. МСА 230 "Документація".

14. МСА 240 "Шахрайство і помилки".

15. МСА 250 "Урахування законів і нормативних актів при аудиті фінансової звітності".

16. МСА 300 "Планування".

17. МСА 320 "Суттєвість в аудиті".

18. МСА 400 "Оцінка ризиків і системи внутрішнього контролю".

19. МСА 401 "Аудит в умовах комп'ютерних інформаційних систем".

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Утенкова К.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні

 • Тема 3. Внутрішній аудит

 • Тема 4. Планування, стадії і методичні прийоми аудиту

 • Тема 5. Аудиторські докази і аудиторський ризик

 • МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА АУДИТУ

 • 2. Аудит грошових коштів

 • 3. Аудит дебіторської заборгованості

 • 4. Аудит виробничих запасів

 • 5. Аудит поточних біологічних активів

 • Тема 7. Аудит пасивів підприємства

 • 2. Аудит позик банків

 • 3. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками

 • 4. Аудит розрахунків з оплати праці

 • 5. Аудит іншої кредиторської заборгованості

 • Тема 8. Аудит витрат, доходів і фінансових результатів

 • 2. Аудит доходів підприємства

 • 3. Аудит фінансових результатів

 • Тема 9. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

 • 3. Особливості аудиту окремих форм звітності

 • 4. Відповідальність аудитора за фінансову звітність

 • Тема 10. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи