Розділ «10.6. Маркетинг-аудит комерційного банку»

Банківський маркетинг

Відділ маркетингу і клієнтської політики - це підрозділ, діяльність якого спрямована на підвищення ефективності комерційного банку шляхом розробки та реалізації заходів продуктової, цінової, збутової та комунікаційної політики.

Продуктова політика комерційного банку є комплексом заходів щодо вдосконалення продуктового портфеля.

Цінова політика - комплекс заходів, спрямованих на зменшення витрат при одночасному збільшення доходів комерційного банку.

Збутова політика - комплекс заходів, спрямованих на підвищення торгово-операційної ефективності банку, тобто вдосконалення каналів просування банківських продуктів і послуг. Торгово-операційна ефективність тим більша, чим менша кількість проміжних операцій на шляху банківського продукту чи послуги до кінцевого споживача - клієнта. Прикладами заходів збутової політики є вдосконалення філійної мережі банку, наявність консультаційних послуг, служб підтримки клієнтів, в8М-банкінгу, вдосконалення ІТ-архитектури та ІТ-технологій банку, наявність мережі банкоматів, Р08-терміналів тощо.

Комунікаційна політика - комплекс заходів, спрямованих на створення позитивного корпоративного іміджу комерційного банку.

Основними функціями відділу маркетингу і клієнтської політики комерційного банку є:

- надання рекомендацій іншим підрозділам банку щодо розробки та реалізації банківських продуктів і послуг за результатами ринкових досліджень;

- моделювання поведінки клієнтів;

- формування цільового попиту на інноваційні банківські продукти і послуги;

- збір, систематизація та аналіз інформації про запити клієнтів і особливості діяльності конкурентів;

- аналіз і прогнозування обсягів реалізації банківських продуктів і послуг;

- ціноутворення на банківські продукти і послуги;

- моделювання ефективної філійної мережі;

- розробка конкурентних стратегій банку за елементами продуктового портфеля;

- забезпечення інформацією клієнтів щодо якісних і економічних характеристик існуючих і нових елементів продуктового портфеля банку;

- розробка і реалізація заходів комунікаційної політики, у т. ч. проектування ефективних методів дослідження зворотних зв'язків із клієнтами та партнерами.

Маркетинг-аудит - методика оцінки ефективності організації маркетингової діяльності комерційного банку. Маркетинг-аудит здійснюється за такими напрямками ринкової орієнтації комерційного банку:

- орієнтація на клієнта;

- організація роботи відділу маркетингу і клієнтської політики;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Банківський маркетинг» автора Лютий І.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10.6. Маркетинг-аудит комерційного банку“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи