Розділ «2.6. ПОБУДОВА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВОЛОПСТНОЇ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ НА h,d -ДІАГРАМІ»

Теплові насоси та кондиціонери

Залежно від схеми обробки повітря - прямоточної, рециркуляційної, комбінованої (типу кондиціонера) побудова процесів на И,сі-діаграмі виробляється по-різному. Найбільш раціональним і дешевим є адіабатичний процес обробки. Тому завжди варто починати побудову із цього процесу, і тільки тоді, коли для заданих умов адіабатичний процес обробки повітря в камері кондиціонера не може бути здійснений, застосовуються політропні процеси.

Звичайно розрахунок і побудову процесів починають для теплого періоду.


2.6.1. Прямоточна обробка повітряРозрахунок для теплого періодуРозрахунок для холодного періоду


У холодний період зовнішнє повітря в кількості GH =Сгпр надходить у калорифери І підігріву, де воно підігрівається до температури, при якій тепломісткість стає рівною тепломісткості при адіабатному процесі зволоження. Після підігріву повітря надходить у промивну камеру, де відбувається його адіабатне зволоження, у результаті якого повітря здобуває задану тепломісткість при Ф = 95 %. Тому що при зволоженні температура повітря стає менше необхідної температури приточного повітря потрібно нагрівати.

З метою спрощення системи автоматичного регулювання параметрами повітря в системі кондиціювання звичайно в теплий і холодний періоди приймається повітрообмін у приміщенні однаковий.

Процес у приміщенні протікає по d = const. Знаходимо на діаграмі (рис. 2.10) точку В і по t/=const спускаємося до ф = 95 %. Тут знаходимо точку К, яка характеризує параметри повітря, що виходить із промивної камери.

Зволоження повітря раціонально проводити по И=сох${. Перед зволоженням зовнішнє повітря піддається нагріванню в калориферах І підігріву - по сЬ=сот. Тому температура, до якої необхідно підігрівати зовнішнє повітря, визначається на діаграмі в точці перетинання.

З камери повітря з параметрами точки К може бути випущено у приміщення, якщо в ньому виділяється достатня кількість теплонадлишків для його нагрівання або може нагріватися в калорифері другого підігріву, якщо теплонадлишків в приміщенні немає або їх недостатньо.

Процес обробки повітря у холодний період

Рис. 2.10. Процес обробки повітря у холодний період

Температура підігріву повітря в другому калорифері визначиться з умови теплового балансу приміщення Й підігріву Його у вентиляторі, що становить біля 5 К для холодного періода. Однак підігрівом повітря у вентиляторах у зимовий час можна зневажити.

Відповідно до вищенаведеного побудовою знаходять: - витрати тепла для калорифера І підігріву

- витрати тепла для калорифера II підігріву

де Gnp- кількість повітря, що нагрівається, однакове для калорифера І і II підігріву; /?| - кінцева тепломісткість повітря, що нагрівається в калорифері до/|; Лпр - кінцева тепломісткість повітря, що нагрівається в калорифері II підігріву.

Приклад. Побудувати процес у прямоточному кондиціонері й визначити витрату тепла для калорифера І і II підігріву й кількість води в камері. Параметри повітря: tH =-20°С; <р#=80%; Ин =-4,5 кДж/кг; dH =0,5 г/кг; внутрішнього повітря: tB =24 °С; ц>в = 50 %; hB =48,2 кДж/кг; dB =9,5 г/кг; повітрообмін у приміщенні відповідно до розрахунку для літнього періоду Gnp= 4550 кг/год. Влаговиділення в приміщенні немає. На систему кондиціювання покладається й опалення приміщення. Брак тепла відповідно до теплового балансу СНЄд= 5800 Вт.

Знаходимо на діаграмі точки Н і В. Далі з точки В, опускаючись по d = const, знаходимо точку К і її параметри: t%= 14°С, ср^ = 95 % , hK =38,1 кДж/кг; dK =9,5 г/кг. Потім будуємо лінію процесу першого підігріву повітря // 11 і знаходимо її параметри: Г|= 36,4°С, /?, = =38,1 кДж/кг; ¿7^ =0,5 г/кг. На продовженні лінії Кі на кривій ф = 100 % знаходимо точку tWK= 13,4°С.

Потім визначається температура приточного повітря з урахуванням покриття недостачі тепла в приміщенні

З точки Knod= const знаходимо точку П і її параметри: /пр= 28,6°С, ф„р = 38 %, = 12,6 кДж/кг; dnp =9,5 г/кг.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Теплові насоси та кондиціонери» автора Нікульшин В.Р. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.6. ПОБУДОВА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВОЛОПСТНОЇ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ НА h,d -ДІАГРАМІ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • 1. ТЕПЛОВІ НАСОСИ

 • 1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

 • 1.2. ТЕОРЕТИЧНІ ПОСИЛКИ ЩОДО РОБОТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

 • 1.3. ЕЛЕМЕНТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК

 • 1.3.2. Робочі речовини для абсорбційних теплових насосів

 • 1.3.3. Механічні компресори

 • 1.3.4. Теплообмінні апарати

 • 1.3.5. Типи теплонасосних установок

 • 1.3.6. Компресійні теплонасосні установки

 • 1.3.7. Абсорбційні теплонасосні установки

 • 1.4. ПЕРИФЕРІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ

 • 1.4.5. Теплообмінники, що використають повітря як теплоносій

 • 1.5. ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОТИ З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • 2. КОНДИЦІЮВАННЯ

 • 2.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

 • 2.1.4. Місцеві кондиціонери

 • 2.2. Н, d - ДІАГРАМА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В РОЗРАХУНКАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

 • 2.3. ТЕПЛО- І ВОЛОГООБМІН МІЖ ПОВІТРЯМ І ВОДОЮ

 • 2.4. СПОСОБИ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ В СИСТЕМАХ КОНДИЦІЮВАННЯ

 • 2.5. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

 • 2.6. ПОБУДОВА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВОЛОПСТНОЇ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ НА h,d -ДІАГРАМІ
 • 2.6.2. Обробка повітря з першою рециркуляцією

 • 2.7. СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ХЛАДОПОСТАЧАННЯ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи