Розділ «2.3. ТЕПЛО- І ВОЛОГООБМІН МІЖ ПОВІТРЯМ І ВОДОЮ»

Теплові насоси та кондиціонери


2.3.1. Основні положення


При взаємодії повітря з водою буде відбуватися комплексне явище - перенос тепла й вологи з одного середовища в інше. Ці процесі протікають одночасно й впливають один на одного.

Перенос тепла здійснюється теплопровідністю, конвекцією, випромінюванням і міграцією вологи, що відбувається внаслідок дифузійних (молекулярних) і конвекційних (молярних) процесів.

Якщо ненасичене повітря приходить у зіткнення з поверхнею води, то буде відбуватися перенос тепла й вологи в напрямку більш низького потенціалу. Теплообмін між повітрям і водою в умовах промивних камер кондиціонерів відбувається при безпосереднім зіткненні. Тому він складається з явного й схованого тепла

Явний теплообмін відбувається при наявності температурного напору внаслідок теплопровідності, конвекції й випромінювання. Повітря має малу теплопровідність. Вплив випромінювання в умовах промивних камер кондиціонерів також невеликий.

Схований теплообмін здійснюється в результаті поглинання повітрям (або виділенні) схованої теплоти паротворення. Він здійснюється внаслідок різниці парціальних тисків.

Для розрахунків застосовується метод аналогії, що існує в процесах тепло- і вологообміну між повітрям і водою. Використання такого методу можливо тому, що диференціальні рівняння дифузії й теплопровідності аналогічні, а волого- і теплообмін також відображається подібними рівняннями. Тому, коли тепло- і вологообмін відбувається у подібних гідродинамічних і геометричних умовах, можна

зробити висновок щодо однаковості виду рівнянь для тепло- і вологообміну.

Кількість тепла

потоку вологи

де /-ід - температура приграничного шару рідини; /п - температура повітря; р- коефіцієнт вологообміну; р — парціальний тиск у приграничному шарі (гр) і в повітрі (п).

Тому що парціальний тиск пари в повітрі є однозначною й майже лінійною функцією його вологовмісту, то різницю парціальних тисків можна замінити різницею вологовмістів. Тоді кількість води, що випарувалася,

де с/,.р - вологовміст повітря в приграничному шарі при температурі поверхні води й повнім насиченні, кг/кг; <т*п - вологовміст повітря на деякій відстані від поверхні води.

У процесі випару між коефіцієнтом теплообміну й вологообміну застосовна формула Л'юіса

де 0,24 + 0,44</ - питома вага теплоємності вологого повітря.

Кількість тепла, яке переходить разом з водою, що випаровується

У результаті такого теплообміну при температурі води ^ > /р (точка роси) буде відбуватися випар води в повітря, а при </„ - конденсація.

Повна кількість тепла від води до повітря при /,„ > /р

При /р > /№ тепло переходить від повітря до води

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Теплові насоси та кондиціонери» автора Нікульшин В.Р. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.3. ТЕПЛО- І ВОЛОГООБМІН МІЖ ПОВІТРЯМ І ВОДОЮ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • 1. ТЕПЛОВІ НАСОСИ

 • 1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

 • 1.2. ТЕОРЕТИЧНІ ПОСИЛКИ ЩОДО РОБОТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

 • 1.3. ЕЛЕМЕНТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК

 • 1.3.2. Робочі речовини для абсорбційних теплових насосів

 • 1.3.3. Механічні компресори

 • 1.3.4. Теплообмінні апарати

 • 1.3.5. Типи теплонасосних установок

 • 1.3.6. Компресійні теплонасосні установки

 • 1.3.7. Абсорбційні теплонасосні установки

 • 1.4. ПЕРИФЕРІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ

 • 1.4.5. Теплообмінники, що використають повітря як теплоносій

 • 1.5. ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОТИ З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • 2. КОНДИЦІЮВАННЯ

 • 2.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

 • 2.1.4. Місцеві кондиціонери

 • 2.2. Н, d - ДІАГРАМА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В РОЗРАХУНКАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

 • 2.3. ТЕПЛО- І ВОЛОГООБМІН МІЖ ПОВІТРЯМ І ВОДОЮ
 • 2.4. СПОСОБИ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ В СИСТЕМАХ КОНДИЦІЮВАННЯ

 • 2.5. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

 • 2.6. ПОБУДОВА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВОЛОПСТНОЇ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ НА h,d -ДІАГРАМІ

 • 2.6.2. Обробка повітря з першою рециркуляцією

 • 2.7. СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ХЛАДОПОСТАЧАННЯ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи