Розділ «2.2. Н, d - ДІАГРАМА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В РОЗРАХУНКАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ»

Теплові насоси та кондиціонери


2.2.1. Деякі характерні точки на h,d - діаграмі


На ИМ- діаграмі будь-яка точка позначає певний фізичний стан повітря (рис. 2.3).

Основні процеси в h,d - діаграмі:

Рис. 2.3. Основні процеси в h,d - діаграмі: Л - ентальпія; сі - вологовміст

Якщо через точку А провести лінію АБ постійного вологовмісту {сі =со№і) до перетинання її з лінією ф = 100 %, то точка Б представить ізоентропний стан повітря в точці А при Його охолодженні до температури /б* Точка Б називається точкою роси для повітря, що має стан, який характеризується точкою Л, а температура /б - температура точки роси.

Якщо це ж повітря стану в точці А піддати насиченню водяними парами при /А=соп8і, то його стан при повнім насиченні перебуває на перетинанні лінії /А з лінією ер = 100 % у точці В. Точка В називається точкою насичення для повітря стану в точці А при /А.

Якщо повітря стану А остудити, воложачи його без підведення й відводу тепла, то ця зміна буде відбуватися при постійній тепломісткості і на /",*/- діаграмі зобразиться лінією л=сопвЬ Якщо провести через точку А лінію А=соп5і до перетинання з лінією (р = 100 %, то одержимо точку Й минаючу через неї лінію *г. Эта точка називається точкою мокрого термометра, а Іг - температурою мокрого термометра іт або граничною температурою адіабатного охолодження повітря. Всі точки, які лежать на одній якій-небудь лінії И^сотХ, що характеризують повітря різного стану, мають ту ж саму постійну температуру мокрого термометра.

При точному обчисленні ліній постійної температури по мокрому термометрі вони не цілком збігаються з лініями постійної тепломісткості. Але для звичайних практичних розрахунків їх можна вважати співпадаючими.

Парціальний тиск водяної пари для повітря, що має стан, який характеризується точкою А, визначиться точкою рА, що лежить на перетинанні лінії сіА з лінією парціального тиску.


2.2.2. Визначення параметрів суміші повітря різних станів2.2.3. Характерні випадки зміни стану повітряВ нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Теплові насоси та кондиціонери» автора Нікульшин В.Р. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.2. Н, d - ДІАГРАМА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В РОЗРАХУНКАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • 1. ТЕПЛОВІ НАСОСИ

 • 1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

 • 1.2. ТЕОРЕТИЧНІ ПОСИЛКИ ЩОДО РОБОТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

 • 1.3. ЕЛЕМЕНТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК

 • 1.3.2. Робочі речовини для абсорбційних теплових насосів

 • 1.3.3. Механічні компресори

 • 1.3.4. Теплообмінні апарати

 • 1.3.5. Типи теплонасосних установок

 • 1.3.6. Компресійні теплонасосні установки

 • 1.3.7. Абсорбційні теплонасосні установки

 • 1.4. ПЕРИФЕРІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ

 • 1.4.5. Теплообмінники, що використають повітря як теплоносій

 • 1.5. ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОТИ З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • 2. КОНДИЦІЮВАННЯ

 • 2.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

 • 2.1.4. Місцеві кондиціонери

 • 2.2. Н, d - ДІАГРАМА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В РОЗРАХУНКАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ
 • 2.3. ТЕПЛО- І ВОЛОГООБМІН МІЖ ПОВІТРЯМ І ВОДОЮ

 • 2.4. СПОСОБИ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ В СИСТЕМАХ КОНДИЦІЮВАННЯ

 • 2.5. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

 • 2.6. ПОБУДОВА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВОЛОПСТНОЇ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ НА h,d -ДІАГРАМІ

 • 2.6.2. Обробка повітря з першою рециркуляцією

 • 2.7. СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ХЛАДОПОСТАЧАННЯ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи