Розділ «4.6. Соціальна корекція і терапія»

Соціальна робота

Соціальна корекція — це діяльність соціального суб'єкта з виправлення тих особливостей психологічного, педагогічного і соціального плану, що не відповідають прийнятим у суспільстві моделям і стандартам.

Кореційний вплив здійснюють в різних напрямках.

Відновлення — відтворення тих якостей соціального об'єкта, що переважали до появи відхилення.

Компенсування — посилення якостей діяльності соціального об'єкта, що можуть замінити втрачене в результаті певних порушень.

Стимулювання — активізація позитивних якостей, діяльності соціального об'єкта, формування визначених ціннісних орієнтацій, установок окремих клієнтів, створення позитивного емоційного фону і відносин у мікросоціумі.

Виправлення — заміна негативних властивостей, якостей соціального об'єкта на позитивні.

Соціальна корекція здійснюється на загальному позитивному тлі взаємодії соціального середовища з індивідом і в таких напрямках: соціальна корекція взаємодії клієнта і середовища в умовах психологічної корекції індивідуального випадку, корекції соціальних наслідків психологічної проблеми, погіршення матеріального становища, біхевіоральних проблем, соціальної корекції взаємовідносин в ситуації конфлікту.

Виділяють такі методичні підходи: психолого-педагогічні, соціальне научіння, соціальна корекція конфліктної ситуації.


Психолого-педагогічні методи корекційного впливу



Соціальна терапія


Соціальна терапія — цілеспрямований процес практичного впливу відповідних державних структур, громадських організацій та об'єднань, у тому числі й релігійних, на конкретні форми прояву соціальних відносин чи соціальних дій. Соціальна терапія здійснюється на фоні загального складного становища особистості чи соціальної групи, соціального неблагополуччя, коли соціальна проблема розглядається з погляду соціальної хвороби, яка потребує виліковування.

У соціальній терапії як технології соціальної роботи застосовуються прийоми, техніки впливу на особистість та її оточення з огляду на специфіку соціальної ситуації, зміст, завдання соціальної терапії, рівень соціальної структури суспільства, на якому вона проводиться.


Психотерапія



В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Соціальна робота» автора Тюптя А.Т. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.6. Соціальна корекція і терапія“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • 1.2. Соціальна робота як практична діяльність

 • 1.3. Стратегії соціальної підтримки особистості

 • 1.4. Правові основи соціальної роботи

 • 1.5. Модель фахівця із соціальної роботи

 • 1.6. Професійні цінності соціальної роботи

 • Розділ 2.СФЕРИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • 2.2. Система соціального обслуговування населення

 • 2.3. Соціальна робота в системі охорони здоров'я

 • 2.4. Соціальна робота в системі освіти

 • 2.5. Соціальна робота у сфері культури

 • 2.6. Партнерство соціальних служб та благодійних і громадських організацій

 • 2.7. Соціальна робота на підприємстві

 • Розділ 3. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • 3.2. Організаційно-розпорядницькі методи соціальної роботи

 • 3.3. Психологічні методи соціальної роботи

 • 3.4. Актуальні методи соціальної роботи

 • Розділ 4. СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • 4.2. Соціальна опіка і піклування

 • 4.3. Соціальне забезпечення

 • 4.4. Соціальне страхування

 • 4.5. Соціальна діагностика, експертиза, профілактика

 • 4.6. Соціальна корекція і терапія
 • 4.7. Соціальна адаптація і реабілітація

 • 4.8. Соціальне моделювання і прогнозування

 • 4.9. Соціальна освіта і навчання

 • 4.10. Соціальне посередництво і консультування

 • 4.11. Соціальне проектування

 • Розділ 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ГРУПАМИ І КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

 • 5.2. Соціальна робота з сім'єю

 • 5.3. Соціальна робота з молоддю

 • 5.4. Соціальна робота з людьми похилого віку

 • 5.5. Соціальна робота з інвалідами

 • 5.6. Соціальна робота у сфері зайнятості

 • ЛІТЕРАТУРА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи