Розділ «4.5. Соціальна діагностика, експертиза, профілактика»

Соціальна робота

Соціальна діагностика — комплекс способів, за допомогою яких визначають рівень соціального благополуччя / неблагополуччя і соціального здоров'я певного соціального середовища (мікросоціуму). Соціальна діагностика здійснюється на основі міждисциплінарних зв'язків соціальної роботи із соціологією, педагогікою, психологією, економікою та іншими сферами наукового знання.

Соціальна діагностика відрізняється від психологічної діагностики більш широким спектром об'єктів вивчення чи дослідження, застосування методів накопичення, аналізу і обробки інформації. Соціальна діагностика розглядається стосовно психологічної діагностики як технологія соціальної роботи і метод соціальної роботи чи її психологічне забезпечення. Соціальна діагностика спрямована на суб'єктів соціальної роботи: клієнтів, споживачів соціальних послуг, різних груп населення. Соціальна діагностика проводиться, як правило, на мезо- і макрорівні соціальної роботи.

Як технологія соціальної роботи соціальна діагностика використовує такі методи накопичення і збору інформації: соціологічні; педагогічні; психологічні.

Соціологічні методи. Аналіз соціуму проводиться за такими показниками:

· економічний стан особистості, соціальної групи, спільноти, общини;

· соціально-побутові умови життя громадян;

· соціальні взаємозв'язки, їх адекватність, відповідність соціальному статусу, рівню освіти особистості, її запитів, потреб, соціального оточення;

· наявність / відсутність соціальних хвороб (алкоголізм, наркоманія, бідність, бездомність, соціальна ізольованість, маргіналізація тощо) з погляду соціального порядку, соціальних відносин, соціальних змін, способу життя, суспільних станів, міжособистісних стосунків;

· духовна сфера;

· соціальні інтереси" потреби, запити особистості;

· регіональні особливості, їх вплив на соціальне самопочуття особистості;

· наявність соціальної інфраструктури.

Основні підходи формуються за провідними напрямками соціології: вікової, соціології відхилень, громадської думки, вільного часу, культури, інвайронментальної, масових комунікацій, медицини, науки, молоді, міста, організацій, освіти, повсякденного життя, політики, праці, розуміння, релігії, сім'ї, театру, спорту, управління.

Методи збору і накопичення інформації: соціологічні дослідження з вивчення громадської думки; опитування з різних соціальних проблем окремих цільових груп і категорій громадян; фокус-групи; інтерв'ювання; соціометрія; спостереження; метод документалістики; статистичні дані.

Педагогічні методи. Вивчення, дослідження рівня ціннісних орієнтацій, ідеалів, еталонів поведінки, соціалізації (соціальної адаптації, індивідуалізації, інтеграції). -

Методи педагогічного дослідження:

1. Педагогічне спостереження.

2. Анкетування з метою виявлення ціннісних орієнтацій, духовних запитів і потреб, рівня освіченості й культури.

3. Соціально-педагогічний експеримент.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Соціальна робота» автора Тюптя А.Т. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.5. Соціальна діагностика, експертиза, профілактика“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • 1.2. Соціальна робота як практична діяльність

 • 1.3. Стратегії соціальної підтримки особистості

 • 1.4. Правові основи соціальної роботи

 • 1.5. Модель фахівця із соціальної роботи

 • 1.6. Професійні цінності соціальної роботи

 • Розділ 2.СФЕРИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • 2.2. Система соціального обслуговування населення

 • 2.3. Соціальна робота в системі охорони здоров'я

 • 2.4. Соціальна робота в системі освіти

 • 2.5. Соціальна робота у сфері культури

 • 2.6. Партнерство соціальних служб та благодійних і громадських організацій

 • 2.7. Соціальна робота на підприємстві

 • Розділ 3. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • 3.2. Організаційно-розпорядницькі методи соціальної роботи

 • 3.3. Психологічні методи соціальної роботи

 • 3.4. Актуальні методи соціальної роботи

 • Розділ 4. СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 • 4.2. Соціальна опіка і піклування

 • 4.3. Соціальне забезпечення

 • 4.4. Соціальне страхування

 • 4.5. Соціальна діагностика, експертиза, профілактика
 • 4.6. Соціальна корекція і терапія

 • 4.7. Соціальна адаптація і реабілітація

 • 4.8. Соціальне моделювання і прогнозування

 • 4.9. Соціальна освіта і навчання

 • 4.10. Соціальне посередництво і консультування

 • 4.11. Соціальне проектування

 • Розділ 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ГРУПАМИ І КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

 • 5.2. Соціальна робота з сім'єю

 • 5.3. Соціальна робота з молоддю

 • 5.4. Соціальна робота з людьми похилого віку

 • 5.5. Соціальна робота з інвалідами

 • 5.6. Соціальна робота у сфері зайнятості

 • ЛІТЕРАТУРА