Розділ без назви (1)

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Яв 1/11-5085 від 23 червня 2011 р.)

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (протокол № 7 від 22 лютого 2011 р.)

Рецензенти:

Н.О. Гуторова — академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор;

А.В. Савченко — начальник кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

М.Г. Пінчук — суддя Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, генерал-лейтенант юстиції

Колектив авторів:

Г.М. Анісімов, кандидат юридичних наук, доцент — розділи II, IV, розділ VI (у співавт. з В. І. Касинюком); Ю.П. Дзюба, кандидат юридичних наук, доцент — розділ VIII (у співавт. з М.І. Пановим), розділи IX, X; B.І. Касинюк, кандидат юридичних наук, доцент — розділ V, розділ VI (у співавт. з Г.М. Анісімовим); М.І. Панов, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор — вступ, розділ I, розділ VIII (у співавт. з Ю.П. Дзюбою); C.О. Харитонов, кандидат юридичних наук, доцент — розділи III, VII

Наступний розділ:

Вступ


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)» автора Карпенко М.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ без назви (1)“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи