Розділ «ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА»

Інноваційний менеджмент

40. ДукаА. II. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування. К.: Каравелла, 2007. — 424 с.

41. Егоров И. ДО. Наука и инновации в процесах социально-экономического развития. — К., 2006. — 334 с

42. Ілляшенко С. М. Економічний ризик: Павч. посіб. — 2-го вид., дон., перероб. К.: Центр навчальної літератури, 2004. — С. 10 86.

43. Илляшенко С. М. Инновационные риски и их классификация // Актуальні проблеми економіки. 2005. — № 4. — С. 93—103.

44. Инвестирование, финансирование, кредитование: Стратегия и тактика предприятия / Под ред. П. II. Ушаковой. — К.: КГТКУ, 1997. - 191 с.

45. Інвестиційний менеджмент та ринок цінних паперів: Навч.-метод. посіб./ У поряд. М. В. Колісник. Львів: Львівський ін-т менеджменту, "Пролог", 1997. - 160 с.

46. Инвестиционное проектирование / В. Г. Золотогоров. — Мп.: Экоперспектива, 1998. - - 463 с.

47. Инвестиционное проектирование: Практ. руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов / Под ред. С. И. Шумилина. М.: Фин-статинформ, 1995. — 240 с.

48. Инноватика / Б. В. Гринев, В. А. Гусев. — Харьков: "Институт монокристаллов", 2004. - 452 с.

49. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / За ред. Л. І. Фе-дулової. — К.: Основа, 2005. — 552 с.

50. Инновационный менеджмент: Снравоч. пособ. / II. И. Завлин, А. К. Казанцев, Л.Э. Миндель и др. — М.: Центр исслед. и статистики пауки, 1998.

51. Инновационный менеджмент: Учеб. нособ. / 11од ред. В. М. Лнышина, Л. Л. Дагасва. — М.: Дело, 2003. -527 с.

52. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохбсрг, С. Ю. Ягудин и др. — М.: Банки и биржи, ІОІІИТИ, 1997.

53. Карданекая II. Л. Основы принятия управленческих решений. М.: Русская деловая литература, 1998. 280 с.

54. Каталог інвестиційних проектів. Львів: АТ "Гал-ЕКСІІО", 2002. 510 с.

55. Кондратьев В. Б. Корпоративное управление и инвестиционный процес. — М.: Наука, 2003. — 315 с.

56. Кондратьев II. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Междунар. фонд II. Д. Кондратьева и др. — М.: Экономика, 2002. — 765 с.

57. Кравченко В. и др. Организационный инжиниринг: Учеб. пособ. — М.: ПРИОР, 1999. - - 256 с.

58. Краснокутська II. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 502 с.

59. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 352 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інноваційний менеджмент» автора Скрипко Т.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА“ на сторінці 3. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи