Розділ «2. Функції і склад логістичної інфраструктури»

Логістична інфраструктура
Логістична інфраструктура в системі ринкової інфраструктури

Рис. 2.1. Логістична інфраструктура в системі ринкової інфраструктури [ 14]

математичних систем зі зручним для користувача інтерфейсом; графічні системи і програми обробки зображень — Paintbrush, Paint, Ulead ImagePals, Adobe Photoshop, графічні пакети CorelDRAW і ін.; засоби обробки текстової інформації — сучасні текстові редактори, які представляють собою програмний продукт, що забезпечує користувача персонального комп'ютера засобами створення, обробки і збереження документів різної природи і складності. До них відносяться редактори текстів (MultiEdit, Brief, Norton Editor, Quick і ін.), редактори документів (Лексикон, Ami Pro, Microsoft Word і ін.), видавничі системи (Corel Ventura Publisher, Adode PageMaker, QuarkXPress і ін.), редактори наукових текстів (TEX, Mathor і ін.); засоби обробки табличних даних — Microsoft Excel; інтегровані системи класу MS-WORKS і Microsoft Office; мережеві технології — своєрідний інформаційний простір, що забезпечує користувачів засобами обміну інформацією і колективним використанням ресурсів мережі: апаратних, програмних і інформаційних; стандартні пакети для рішення задач маршрутизації, як PARAGON, CAST, OPTRACK, для управління ланцюгами поставок — референтна модель SCOR, для управління логістичними системами, у тому числі і ланцюгами поставок (сучасний програмний продукт ORACLE і багато інших), системи і технології: планування потреби в матеріалах та інших ресурсах для забезпечення діяльності логістичних систем — MRP і її модифікації (ці системи мають виробниче спрямування, тобто направлені на удосконалення виробничого процесу); забезпечення конкурентоспроможності логістичних систем за рахунок оптимізації рішень у сфері розподілу продукції — DDT, QR, CR (ці технології мають маркетингове спрямування, тобто направлені на удосконалення системи розподілу готової продукції в маркетингових каналах, що безпосередньо "виходить" на споживача); крос-докінгу (сучасна складська технологія) і ін. [15, с. 70-79; 16].

Як показує практика система по перетворенню матеріального потоку, тобто технічна складова логістичної інфраструктури, може бути ефективною за умови використання сучасних інструментів технологічної складової. Таким чином, виокремлення технологічної складової у складі логістичної інфраструктури є нагальною потребою для створення ефективної функціональної логістичної інфраструктури на конкретному логістичному полігоні.

; Щодо створення ефективної логістичної інфраструктури, то тут слід спершу відмітити важливість такого питання як розміщення вище перелічених елементів основних складових логістичної інфраструктури (у подальшому будемо їх називати об'єктами логістичної інфраструктури — ОЛІ). На цей рахунок Дональд Дж. Бауерсокс і Дейвід Дж. Клосс [12] вказують, що "класична економіка не придавала істотного значення розміщенню інфраструктурних підрозділів і проектуванню інфра-структурної мережі в цілому. В ранніх економічних дослідженнях попиту і пропозиції різниця між витратами на розміщення об'єктів інфраструктури і транспортними витратами або приймалась рівною нулю, або рахувалась однаковою для всіх конкурентів. Між тим кількість, розміри і географічне розміщення потужностей, що використовуються в логістиці, безпосередньо впливають на рівень і витрати обслуговування споживачів. Визначення необхідної кількості об'єктів кожного типу, їх географічного місцезнаходження і господарських функцій складає вагомий елемент всієї діяльності по формуванню (проектуванню) логістичної інфраструктури".

Виходячи з наведеного висловлювання відомих фахівців у сфері логістики, першочерговим завданням логістів є вибір необхідної кількості ОЛІ і визначення вигідного їх місцеположення на логістичному полігоні.

Перше завдання вирішується достатньо оперативно за умови того, що відомими є логістичний процес і обсяги виконання логістичних операцій. Друге завдання представляється більш складним, оскільки вибір організацією найкращого розміщення інфраструктури, як вказують Дональд Дж. Бауерсокс і Дейвід Дж. Клосс [12] може стати для неї першим кроком до отримання конкурентних переваг. При цьому ефективність логістики напряму залежить від інфраструктури. На основі цього одним із основних завдань, що вирішується в даному дослідженні є аналіз і оцінка: а) факторів впливу на розміщення об'єктів логістичної інфраструктури, б) методів вибору місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістична інфраструктура» автора Сумець О.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2. Функції і склад логістичної інфраструктури“ на сторінці 2. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи