Розділ «Передмова до третього видання»

Ви є тут

Логіка

Пропонований підручник розрахований на студентів нефілософських факультетів.

Це визначає основну мету підручника - формування культури мислення, а також встановлює арсенал логічних засобів, які доречні в цьому випадку використовувати.

Підручник є своєрідним відображенням досвіду автора при читанні курсу "Логіка" на юридичному, історичному, філологічному, біологічному, географічному, економічному факультетах та інституті міжнародних відносин і інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За обсягом матеріалу підручник може охоплювати один і два семестри.

Матеріал підручника можна ефективно використовувати з урахуванням профілю факультету. Мається на увазі, що деякі розділи і параграфи можна долучати при викладанні матеріалу підручника на конкретному факультеті, а деякі не враховувати. Наприклад, в інститутах філологічному та журналістики доцільно врахувати із підручника розділи: "Визначення мови", "Поняття знаку", "Види знаків", "Рівні семіотичного аналізу мови", "Порівняльна характеристика природної і формалізованої мови", "Семантичний аналіз виразів природної мови", "Елементи теорії імен".

На геологічному, географічному факультетах доцільно використати більш докладно наступні розділи: "Функціональний аналіз в логіці", "Елементи теорії множин", "Тлумачення атрибутивних суджень мовою логіки предикатів", "Виклад складних суджень мовою логіки висловлювань", "Силогістика та метод аналітичних таблиць".

На юридичному факультеті має сенс детально зосередити увагу на викладі таких розділів: "Зміст поняття і склад злочину", "Логічний аналіз поняття і кваліфікація злочину", "Роль запитання в судовому пізнанні", "Значення законів логіки для судового дослідження", "Роль умовних умовиводів в аналізі і оцінці судових доказів", "Версія і аналогія в судовому дослідженні". В той же час при читанні нормативного курсу "Логіки" на юридичному факультеті можна не враховувати (без втрати змісту і мети курсу) наступні розділи: "Структура формалізованої мови", "Формальні та змістовні правила міркування", "Характеристика предмету думки, відображеного в понятті" та ін.

Структура підручника вибудувана таким чином, що вона робить доступним і зрозумілим для читача складний логічний матеріал і слугує гарним путівником в царину сучасної логічної науки.

Наступний розділ:

Передмова до другого видання


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логіка» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Передмова до третього видання“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи