РОЗДІЛ 3. Склад та функції контролюючих органів

Адміністрування податків


3.1. Структура контролюючих органів


Надійна податкова система передбачає наявність високоорганізованої, забезпеченої кадрами і необхідною технікою податкової служби - сукупності державних органів, які організовують і контролюють надходження податків і податкових платежів. Чітке визначення статусу, структури, підпорядкованості та повноти важень органів податкової служби має привести до налагодження їх роботи, визначення поставлених перед ними завдань, встановлення належного контролю за їхнім виконанням і, як наслідок, - виконання запланованої програми з формування дохідної частини державного бюджету. У цьому переліку питання структурної побудови як податкової служби, так і її органів займають провідне місце.

Діючу систему податкових органів в Україні ілюструє рис. 3.1 [60, с. 68].

Структура органів ДПС:

I рівень - Державна податкова адміністрація (ДПА) України;

II рівень - державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

III рівень - державні податкові інспекції (ДІЛ) в районах, містах, районах у містах.

Таким чином, функціональна структура державних податкових органів є основою їхньої діяльності, а саме - фактичного здійснення своїх цілей, завдань, функцій, методів та повноважень.

ДПА України є центральним органом виконавчої влади, займає рівень міністерства в ієрархії державної влади. її очолює

Голова ДПА України, якого призначає президент за поданням прем'єр-міністра України [40, с. 68].

Структура органів ДПА України

Рис. 3.1. Структура органів ДПА України

Заступники Голови ДПА України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом міністрів України за поданням Голови ДПА України. Кількість заступників Голови ДПА України визначається Кабінетом міністрів України.


3.2. Функції податкових органів3.3. Завдання, права, обов'язки й відповідальність працівників державної податкової служби


До основних завдань органів державної податкової служби належать [27]:

- здійснення контролю за дотримання податкового законодавства;

- внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

- формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

- роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністрування податків» автора Калінеску Т.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 3. Склад та функції контролюючих органів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ 1. Сутність адміністрування податків

 • РОЗДІЛ 2. Організація обліку платників податків органами державної податкової служби

 • 2.2. Вторинний облік платників податків

 • РОЗДІЛ 3. Склад та функції контролюючих органів
 • РОЗДІЛ 4. Порядок та строки подання податкової декларації

 • РОЗДІЛ 5. Визначення податкового зобов'язання контролюючим органом

 • РОЗДІЛ 6. Податкові повідомлення та податкові вимоги

 • РОЗДІЛ 7. Податковий борг. Списання безнадійного податкового боргу

 • РОЗДІЛ 8. Податкова застава. Адміністративний арешт активів

 • РОЗДІЛ 9. Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків

 • РОЗДІЛ 10. Види та способи здійснення правопорушень у сфері податкового законодавства. Штрафні санкції та пеня

 • РОЗДІЛ 11. Конфлікт інтересів. Податкові роз'яснення. Строки давності

 • Термінологічний словник

 • Список використаної літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи