Розділ «Термінологічний словник»

Адміністрування податків

Адміністрування податків - діяльність податкових органів під час здійснення податкового контролю за своєчасністю, повнотою і правильністю сплати податкових платежів юридичними та фізичними особами.

Адміністративні стягнення - штрафи, що накладаються на роботодавців, керівників, посадових осіб підприємств, установ та організацій і на громадян за порушення податкового законодавства.

Адміністративне правопорушення - противоправна дія або бездіяльність, що робить замах на державний або громадський порядок, права і свободи громадян.

Адміністративний штраф - стягнення, накладене на платника податку, який не подав зовсім чи у визначений термін податкової декларації, не заплатив податку чи припустився інших порушень податкового законодавства.

Акт перевірки - документ, у якому відображаються результати перевірки.

Активи платника податків - кошти, матеріальні та нематеріальні цінності, що належать юридичній або фізичній особі за правом власності або повного господарського відання.

Апеляційне узгодження - узгодження податкового зобов'язання у порядку і строки, які визначені законодавчо за процедурами адміністративного або судового оскарження.

Арифметичні помилки - помилки, описки, допущені платником податків при заповненні податкових декларацій (розрахунків) або додатків до них, зокрема, при обчисленні об'єкта оподаткування з метою визначення податкових зобов'язань з податку, збору, обов'язкового платежу.

База даних державної податкової служби - база даних в електронному вигляді, створена в органах державної податкової служби на основі показників звітних документів платників податків та призначена для централізованого накопичення та багаторазового використання в інформаційних системах органів ДПС.

Безнадійна заборгованість - заборгованість, яка виявилася непогашеною за таких умов: минув термін позовної давності; позичальника оголошено банкрутом; стягнення стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха; коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах майна позичальника, переданого в заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, виявилося недостатньо для покриття заборгованості; позичальником є фізична особа, яка померла чи засуджена до позбавлення волі, чи визнана безвісти відсутньою чи недієздатною.

Безнадійний податковий борг - податковий борг платника податків, визнаного у встановленому порядку банкрутом, вимоги до якого не були задоволені у зв'язку з недостатністю активів банкрута.

Відстрочення податкових зобов'язань - перенесення сплати основної суми податкових зобов'язань платника податків без урахування сум пені під проценти.

Державна податкова служба - орган, який підпорядковується уряду України і здійснює контроль за забезпеченням дотримання чинного податкового законодавства.

Державна реєстрація - облік у фінансових органах, у тому числі і податковій адміністрації, державних, кооперативних та інших форм власності підприємств з метою контролю за законністю їхнього виникнення, припинення існування та сплати податків.

Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів - автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, зобов'язаних сплачувати податки, інші обов'язкові платежі до бюджетів і зборів до державних цільових фондів.

Довідка - службовий документ, який стверджує факт проведення невиїзної документальної або виїзної планової чи позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання і є носієм доказової інформації про не встановлення фактів порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання.

Документальна перевірка - здійснення податкового контролю на території платника податків.

Камеральна перевірка - проведення податкового контролю у приміщенні податкового органу.

Картотека - реєстр розрахункових або виконавчих документів, надісланих обслуговуючому банку платником податків або органом стягнення та не оплачених у строк у зв'язку із браком коштів на такому рахунку.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністрування податків» автора Калінеску Т.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Термінологічний словник“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ 1. Сутність адміністрування податків

 • РОЗДІЛ 2. Організація обліку платників податків органами державної податкової служби

 • 2.2. Вторинний облік платників податків

 • РОЗДІЛ 3. Склад та функції контролюючих органів

 • РОЗДІЛ 4. Порядок та строки подання податкової декларації

 • РОЗДІЛ 5. Визначення податкового зобов'язання контролюючим органом

 • РОЗДІЛ 6. Податкові повідомлення та податкові вимоги

 • РОЗДІЛ 7. Податковий борг. Списання безнадійного податкового боргу

 • РОЗДІЛ 8. Податкова застава. Адміністративний арешт активів

 • РОЗДІЛ 9. Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків

 • РОЗДІЛ 10. Види та способи здійснення правопорушень у сфері податкового законодавства. Штрафні санкції та пеня

 • РОЗДІЛ 11. Конфлікт інтересів. Податкові роз'яснення. Строки давності

 • Термінологічний словник
 • Список використаної літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи