Розділ «Список використаної літератури»

Адміністрування податків

1. Адміністрування податків: навч. посіб. / Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов, К.В. Петросянц. - X.: Вид. ХНЕУ, 2005. - 210 с.

2. Азаров Л. Адміністративний арешт активів: як це робиться на Україні / Л. Азаров // - Бухгалтерія. - 2002. - № 16/1. - С. 215 - 219.

3. Андрущенко В.Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво / В.Л. Андрущенко // Фінанси України. - 2003. - № 6. - С. 27-35.

4. Бечко П.К. Податковий менеджмент: навч. посіб. / ПК. Бечко, Н.В. Лиса. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 288 с.

5. Буряк С.В. Податкові апеляції. Досудове врегулювання спорів з податковими органами / С.В. Буряк. - К.: ІВЦ ДПА України; X.: Фактор, 2008. - 560 с.

6. Вакулич І.П. Податкове адміністрування та ефективність податкової системи / І.П. Вакулич // Фінанси України. - 2003. - № 2. - С. 54-59.

7. Ватуля І.Д. Податки, збори, платежі: навч. посіб. / І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, Л.В. Рибалко - К.: Центр учбової літератури, 2006. - 352 с.

8. Вдовівен В. Відчуження в податкових правовідносинах / В. Вдовівен // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 7. - С. 146-148.

9. Вдовівен В. Податково-правовий конфлікт / В. Вдовівен // Підприємництво, господарство і право. - 2006. -№ 6. - С. 87-89.

10. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь, ВТФ "Перун", 2007. - 354 с.

11. Вишневський В. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного суб'єкта / В. Вишневський, А. Веткін // Економіка України. - 2004. - № 1. - С. 5-9.

12. Гусак Н.Б. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств: навч. посіб. / Н.Б. Гусак, Ю.Д. Гусак. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 320 с.

13. Дадашев А.З. Налоговое администрирование в Российской федерации / А.З. Дадашев. - М.: Книжный мир, 2002. - 173 с.

14. Демидович В.В. Проблеми оптимізації податкового навантаження в Україні та напрямки їх вирішення / В.В. Демидович, І.В. Пономарьова // Фіскальні зобов'язання суб'єктів господарювання природно-ресурсних галузей: виконання, аналіз, контроль та регулювання : матеріали наук.-практ конф., 21-22 жовт. 2010 р., 4.1 - К.: НДЗ "Ресурси", 2010. - С. 17-19.

15. Демидович В. В. Подолання стану депресивності регіону шляхом створення морально-свідомого суспільства / В.В. Демидович, Г.С. Ліхоносова // Вісник СНУ ім. В. Даля. - Ч. 2 - 2009. - № 10 (140). - С. 25-31.

16. Демидович В.В. Стратегія управління податковими платежами на підприємствах в умовах кризи / В.В. Демидович, К.В. Баляба // Податкове навантаження: потреби регіону і можливості стягнення податків в умовах кризи: монографія. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - С. 142-147.

17. Деркач Т. Перевірка податкової звітності у ДПІ / Т. Деркач // Бухгалтерія - 2002. -№ 16/1 - С. 169-174.

18. Економічна енциклопедія: в 3-х т. Т.1 / редкол. С.В. Мочерний та інші. - К.: Академія, 2000. - 864 с.

19. Житна І.П. Адміністрування податку на додану вартість в Україні: організація та напрямки розбудови / І.П. Житна, В.О. Корецька-Гармаш // Культура народов Причерноморья. Сб. науч. трудов. № 175. - Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2009. - С. 66-71.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністрування податків» автора Калінеску Т.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Список використаної літератури“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ 1. Сутність адміністрування податків

 • РОЗДІЛ 2. Організація обліку платників податків органами державної податкової служби

 • 2.2. Вторинний облік платників податків

 • РОЗДІЛ 3. Склад та функції контролюючих органів

 • РОЗДІЛ 4. Порядок та строки подання податкової декларації

 • РОЗДІЛ 5. Визначення податкового зобов'язання контролюючим органом

 • РОЗДІЛ 6. Податкові повідомлення та податкові вимоги

 • РОЗДІЛ 7. Податковий борг. Списання безнадійного податкового боргу

 • РОЗДІЛ 8. Податкова застава. Адміністративний арешт активів

 • РОЗДІЛ 9. Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків

 • РОЗДІЛ 10. Види та способи здійснення правопорушень у сфері податкового законодавства. Штрафні санкції та пеня

 • РОЗДІЛ 11. Конфлікт інтересів. Податкові роз'яснення. Строки давності

 • Термінологічний словник

 • Список використаної літератури
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи