Розділ «СЛОВНИК НАЙУЖИВАНІШИХ ТЕРМІНІВ У ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТАХ»

Ділова українська мова

Аваль (від фр. - вексельне поручительство): 1) відповідальність перед власником векселя; 2) банківська гарантія, яка передається у формі підпису на лицьовій стороні векселя або на прикріпленому до нього аркуші.

Авізо (від італ. - повідомлення) - у банківській, комерційній практиці офіційне повідомлення про виконання розрахункової операції. Надсилається одним контрагентом іншому. За допомогою авізо банки повідомляють своїх клієнтів про дебетові і кредитні записи у рахунках, про виплати переказів, виставлення чека, відкриття акредитива та про інші операції.

Агент (від лат. - діючий) - комерційний посередник; представник установи, який виконує ділове доручення.

Акредитив (від лат. - довірчий) - платіжний документ, за яким одна кредитна установа (банк, ощадна каса) дає розпорядження іншій згідно із заявою клієнта і за його рахунок сплатити певну суму грошей пред'явникові.

Активи (від лат. - діяльний, дійовий): 1) частина бухгалтерського балансу, що відображає на певну дату всі наявні на поданому підприємстві чи в установі матеріальні цінності та кошти; 2) сукупність майнових прав, які належать юридичній чи фізичній особі.

Акцепт (від лат. - прийнятий): а) згода про оплату або гарантування оплати грошових, розрахункових, товарних документів чи товару; б) згода укласти договір на запропонованих умовах. Акцепт широко застосовують як форму розрахунків за товари, що поставляються, і надані послуги у внутрішньому та міжнародному товарно-грошовому обороті; в) форма розрахунків за векселями, чеками та іншими паперами, а також за товарними документами. Здійснюється з допомогою кредитно-банківських установ.

Акціонерне товариство - організаційна форма об'єднання фінансових коштів підприємства, організацій та окремих осіб (акціонерів) шляхом випуску в обіг і продажу акцій. Акціонерне товариство визнається юридичною особою і відповідає за зобов'язання у межах належного йому майна.

Акція (від лат. - дія, дозвіл) - цінний папір, який засвідчує внесення певного паю у фонд акціонерного товариства. Дає власнику право на одержання частини прибутку у формі дивіденду, а також на участь в управлінні справами акціонерного товариства.

Анулювання (від лат. - знищую) - скасування, оголошення недійсним якого-небудь акта, договору або прав.

Арбітр (від лат. - посередник, член третейського суду, арбітражу): а) посередник, якого обирають сторони за взаємною згодою або в передбаченому законом порядку з метою вирішення спору; б) службова особа, котра вирішує майнові спори між підприємствами, установами, організаціями, кооперативами, малими підприємствами.

Арбітраж (від фр.) - орган, який вирішує господарські суперечки між державними підприємствами.

Арбітрування - участь сторін у процесі вирішення спору.

Аукціон (від лат. - продаж з публічного торгу) - спосіб продажу товарів на основі конкурсу покупців, за якого товар (або його зразки) попередньо виставляються для огляду. У формі аукціону проводиться примусовий продаж майна не-платоздатного боржника. Найбільшого поширення набув у зовнішній торгівлі.

Банк (від італ. - лава, конторка, стіл міняйла) - установа, створена для залучення коштів і розміщення їх від свого імені за умов повернення, платності і строковості.

Банкрутство (від фр. з італ. - розбитий банк) - ситуація, що виникає за відсутності коштів у громадянина або підприємства, і відмова у зв'язку із цим платити за своїми борговими зобов'язаннями.

Бізнес (від англ. - справа, угода, біржова операція, комерція) - господарська діяльність (справа), що приносить доход або дає іншу вигоду.

Біржа (від гол., нім.): 1) організаційна форма оптової, в тому числі міжнародної, торгівлі товарами масового виробництва, які мають стійкі й чіткі якісні параметри; 2) систематичні операції з купівлі-продажу цінних паперів, золота, валюти.

Біржа товарна - оптовий, регулярно діючий ринок, на якому відбувається торгівля товарами за зразками або стандартами, в яких вказано перелік необхідних ознак (якість, сортність).

Біржа фондова - організований ринок з купівлі-продажу цінних паперів (державних облігацій, акцій і облігацій підприємств, банківських кредитних білетів, комерційних векселів тощо), який функціонує регулярно.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Ділова українська мова» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СЛОВНИК НАЙУЖИВАНІШИХ ТЕРМІНІВ У ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТАХ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи