Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Ділова українська мова

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К,: Либідь, 1991. - 254 с.

Головач A.C. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. - Донецьк: Сталкер, 1997. - 352 с

Ділове мовлення: Методичні рекомендації й зразки ділових паперів / Уклад. С.В. Шевчук. - К.: КДПІ, 1993. - 32 с

Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К.: Вища шк., 1974. - 223 с.

Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. - К.: Вища шк., 1991. - 397 с.

Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993. - 367 с.

Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. - К.: Либідь, 1990. - 304 с.

Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях: Довідник. - К.: Вища шк., 1993. - 239 с.

Любивець Л.П. Ділові папери. - К.: Рад. шк., 1981. - 78 с.

Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. - К.: Наук, думка, 1981. - 140 с.

Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. - К.: Техніка, 1992. - 399 с.

Новий російсько-український словник-довідник / Уклад.: СЯ. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт.

- К.: Довіра, 1996. - 398 с.

Орфографічний словник української мови / Уклад.: С.І. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко.

- К.: Довіра, 1994. - 864 с.

Паламар Л.М., Кацавець ГМ. Мова ділових паперів. - К.: Либідь, 1995. - 208 с.

Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови.

- К.: Либідь, 1992. - 248 с.

Потелло НЛ. Українська мова і ділове мовлення. - К.: МАУП, 1998. - 248 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Ділова українська мова» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи