Розділ «Тема 28. ЕКОНОМІКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ»

Загальна соціологія

Ключові поняття та терміни

• економічна соціологія

• економічні відносини

• соціальні відносини

• економічне життя

• економічна сфера

• соціальна сфера

• соціологічний механізм

• регулювання економіки

• соціальна політика

• економічна поведінка

• економічне мислення

• економічна культура

• економічна діяльність

• споживча діяльність

• людський фактор

• споживацька поведінка


§ 28.1 Економічна сфера, її місце в системі суспільних зв'язків§ 28.2 Місце економічної культури в економічній соціології


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Загальна соціологія» автора Примуш М.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 28. ЕКОНОМІКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОСОБЛИВА СУСПІЛЬНА НАУКА

 • Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

 • Тема 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СОЦІОЛОГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. ПСИХОЛОГІЗМ ПРОТИ НАТУРАЛІЗМУ

 • Тема 4. АНТИПОЗИТИВІЗМ В СОЦІОЛОГІЇ І ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ

 • Тема 5. ТЕОРІЯ "СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ" М. ВЕБЕРА

 • Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ АНАЛІЗ "СОЦІАЛЬНИХ ФАКТІВ". Е. ДЮРКГЕЙМ

 • Тема 7. ІНТЕГРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ П. СОРОКІНА

 • Тема 8. ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

 • Тема 9. СУСПІЛЬСТВО ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

 • Тема 10. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

 • Тема 11. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

 • Тема 12. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

 • Тема 13. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

 • Тема 14. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

 • Тема 15. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ЯК РЕГУЛЯТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

 • Тема 16. ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ

 • Тема 17. СОЦІАЛЬНО-ПОСЕЛЕНСЬКА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

 • Тема 18. СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ: ГЕНЕЗИС ТА МЕХАНІЗМ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

 • Тема 19. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

 • Тема 20. СОЦІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І САМООРГАНІЗАЦІЇ

 • Тема 21. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЇ І ФОРМУВАННЯ ЦЕРКВИ

 • Тема 22. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ

 • Тема 23. КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОГРЕС

 • Тема 24. ОБ'ЄКТ I ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ

 • Тема 25. ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

 • Тема 26. СОЦІОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ

 • Тема 27. НАУКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

 • Тема 28. ЕКОНОМІКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
 • Тема 29. СУСПІЛЬНА ДУМКА ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Тема 30. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА