Розділ «Т V ^^ <»

Психологія бою

Бесіда з військовослужбовцем, який перебуває у стані психологічної кризи, — справа надзвичайно специфічна, і вимагає ретельної попередньої підготовки. Але часом обставини складаються таким чином, що проводити її необхідно невідкладно. Як показує досвід роботи, для того, щоб бесіда пройшла ефективно, вона повинна бути побудована певним чином і складатися з декількох послідовних етапів, кожен з яких має свою специфічну задачу і припускає використання спеціальних прийомів.

Запрошення на бесіду. Ні в якому разі не можна викликати до себе людину на бесіду через третіх осіб. Запрошення необхідно зробити обов’язково особисто, бажано без свідків. Краще спочатку зустрітися за будь-яким приводом, звернутися з яким-небудь нескладним проханням чи дорученням, виконання якого дасть привід для зустрічі.

Місце бесіди.4. Принципового значення місце проведення бесіди не має, головне, щоб вона відбувалась без сторонніх осіб. Ніхтоіне повинен переривати розмову, скільки б вона не тривала.

Поведінка під час бесіди. У ході бесіди намагайтеся не робити ніяких записів або обмежуйтеся короткими позначками. Не поглядайте на годинник і тим більше не виконуйте будь-яких попутних справ. Будьте гранично уважним, максимально зацікавленим співрозмовником. Покажіть, що важливіше цієї бесіди для вас зараз немає нічого.

Початковий етап бесіди.. Головне завдання цього етапу полягає у встановленні емоційного контакту з суїцидентом, взаємовідносин “співчутливого партнерства”, які характеризуються високим ступенем довірливості. Необхідно переконати підлеглого в тому, що його проблеми зрозуміють, що ви щиро поділяєте його турботи і труднощі. Цим ви надаєте йому можливість більш відверто говорити про свою ситуацію і переживання.

Ваш співрозмовник має бути вислуханий терпляче і співчутливо, без висловлювання сумнівів і критики. Навіть якщо ви не поділяєте висловлених співрозмовником оцінок, спробуйте по-іншому подивитися на оточуючих його людей, на ситуацію, що склалася, не поспішайте суперечити, спростовувати, висловлювати свої погляди. На першому етапі необхідно тільки уважне емпатичне вислуховування, доброзичливість, щире (не показне!) прагнення зрозуміти співрозмовника. Навіть ваші запитання, уточнення не повинні на цьому етапі мати елементи сумнівів щодо правомірності його думок і уявлень. В результаті ви будете “Сприйматися як людина, що розуміє, чуйна і заслуговує довіри.

У процесі бесіди формується більш повна уяву про особу 1 суїцидеита, його потреби, інтереси та цінності. Необхідно уточнити також відомості про близьких йому людей, так як саме вони (родичі, друзі і т.д.) часто є тими резервними джерелами допомоги та підтримки, які сприятимуть подоланню людиною існуючої кризи. Слухаючи співрозмовника, не тільки звертайте увагу на його слова, але і намагайтеся виявити підтекст, помічайте те, що підлеглий не сказав або не хоче сказати, стежте за манерою спілкування і поведінки, особливостями мови, жестів, міміки, вони не менше слів допоможуть вам визначити, чи встановлений той взаємний контакт, коли можна буде переходити до другого етапу бесіди.

>, Другий етап бесіди. В ході другого етапу встановлюється послідовність подій, в результаті яких склалася кризова ситуація, з'ясовується, що вплинуло на душевний стан людини. Один з найбільш істотних моментів цього етапу — зняття в суїцидента відчуття безвихідності його ситуації. Встановивши причини і послідовність розвитку кризи, необхідно подолати наявне у суїцидента уявлення про винятковість його несприятливої ситуації, переконати в тому, що подібні ситуації виникають і в інших людей, що стан справ цілком можливо виправити, що його причини можуть бути усунені.

З цією ж метою можна використовувати запитання, сформульовані таким чином, що сама відповідь на них буде припускати зміни позиції людини по відношенню до його проблем і труднощів. При цьому необхідно пам'ятати золоте правило психотерапії: ‘'Якщо не можеш змінити обставини, зміни ставлення до них”.

В атмосфері щирого емпатичного вислуховування людина, розповідаючи про своє життя, повідомляє про успіхи і досягнення, про труднощі, з якими їй доводиться стикатися. Необхідно тактовно підкреслити ці успіхи, формуючи у співрозмовника уявлення про себе як про особистість, що здатна подолати життєві негаразди. Слід зазначити, що така підтримка, будучи методом непрямого навіювання, є дуже ефективним прийомом психологічної допомоги і повинна неодноразово застосовуватися протягом всієї бесіди.

У ході цього етапу необхідно також використовувати прийоми, що підтримують і поглиблюють зміст бесіди. До них відносяться висловлювання, спрямовані на внесення послідовності в розповідь. У результаті пережитої емоційної напруженості

співрозмовник може забігати вперед у своєму оповіданні або пропускати деякі моменти, іноді вельми істотні, У той же час суїциденти в ході бесіди часто фіксуються на психотравмуючих епізодах. Цю тенденцію необхідно рішуче долати, в іншому випадку негативні переживання будуть посилюватися. Встановлення послідовності фактів, приведення їх у певну систему в багатьох випадках .^приводить людину до зміни оцінки ситуації, до усвідомлення того, що несприятлива ситуація, яка приймається ним як непереборна і безнадійна, цілком може бути виправлена. Слід враховувати, що і сам процес розповіді про свою ситуації і переживання сприяє зняттю негативних емоцій.» 'у

У ході бесіди можуть виникнути паузи. У цих випадках можна повторювати деякі факти, які вам повідомили раніше, тим самим виявляючи зацікавленість у співрозмовнику, приділяючи йому увагу .'На завершення другого етапу бесіди доцільно чітко сформулювати ситуацію, пережиту суїцидентом. Точне формулювання ситуації створює уявлення, що, якою б важкою не була проблема, вона може бути зрозуміла, і ви її розумієте.

Третій етап бесіди. \ Цей етап є спільним плануванням діяльності з подолання кризової ситуації. Слід мати на увазі, що ймовірність реалізації планованих дій буде вище в тих випадках, коли ваш співрозмовник відіграє провідну роль у плануванні. Ґрунтуючись на знанні особистості суїцидента, його стосунках з оточуючими, необхідно запропонувати певний варіант поведінки, можливі способи вирішення ситуації, які можуть привести до виходу з психологічної кризи.

Подолання психотравмуючої ситуації розбивається на більш дрібні, принципово розв'язні завдання, для вирішення найближчих завдань передбачається кілька попередніх рішень. Поради необхідно давати надзвичайно обережно і ні в якому разі не наполягати на їх “істинності в останній інстанції”, апелюючи до власного досвіду. Який би не був ваш власний життєвий і професійний досвід, дати 100-відсотково хорошу пораду просто неможливо, оскільки життєві ситуації кожної людини є індивідуальні й унікальні. Найбільш прийнятними будуть ті рекомендації, які спираються на систему цінностей самого суїцидента, в іншому випадку він буде механічно відкидати нав'язуванні йому погляди, недовірливо і без необхідної уваги ставитися до ваших слів.

І V

У деяких випадках в ході планування дій суїциденти займають пасивну позицію, намагаються повернутися до обговорення проявів свого емоційного стану. У цьому випадку необхідно повернути співрозмовника до обговорення конкретних планів. У результаті аналізу попередніх рішень виробляється конструктивний план поведінки, спрямованої на подолання несприятливих обставин. Спільний пошук способів вирішення проблеми додасть індивіду впевненість у власних силах, підвищить його самооцінку.

Четвертий (завершальний) етап бесІдй>Це етап остаточного формування рішення, активної психологічної підтримки і додання індивіду впевненості у своїх силах і можливостях. Необхідно закликати його проявити максимум волі і цілеспрямованості для досягнення бажаного результату. План дій має бути виражений гранично ясно, послідовно і коротко. У тих випадках, коли індивід висловлює сумніви щодо будь-яких моментів наміченого плану, на них слід зупинитися окремо, при цьому проявити рішучість, наполегливість, підібрати вагомі аргументи і докази.

Якщо в ході бесіди індивід активно висловлював суїцидальні думки, то його необхідно негайно направити до найближчої лікувальної установи. Однак може скластися ситуація, коли в силу різних обставин термінова госпіталізація для надання спеціалізованої допомоги є неможливою. У цьому випадку бесіда повинна бути спрямована на корекцію суїцидогенних особистісних установок.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Психологія бою» автора Романишин А.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Т V ^^ <“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи