Розділ «Стаття 24. Інформаційне забезпечення»

ЗУ "Про стандартизацію"

Розділ II ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1. Національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та розроблені національним органом стандартизації каталоги видаються, відтворюються та розповсюджуються національним органом стандартизації.

2. Видання, відтворення і розповсюдження документів міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації, здійснюються зазначеним органом відповідно до правил таких організацій.

3. Для подання інформації заінтересованим сторонам національний орган стандартизації формує та веде національний фонд нормативних документів, функціонує як Національний інформаційний центр міжнародної інформаційної мережі (ISONET), складає та веде каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики.

4. Інформаційні послуги надаються національним органом стандартизації на договірних засадах шляхом видання, відтворення та розповсюдження офіційних текстів національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, розроблених національним органом стандартизації каталогів, іншої друкованої продукції щодо прийнятих національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, а також стандартів, кодексів усталеної практики, документів та змін до них відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює відповідно до положень таких організацій або відповідних договорів, інших інформаційних та довідкових видань з питань стандартизації, а також шляхом їх розповсюдження інформаційними мережами в порядку ініціативи та на замовлення.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про стандартизацію"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 24. Інформаційне забезпечення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Сфера дії Закону

 • Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації

 • Стаття 4. Мета стандартизації та основні принципи державної політики у сфері стандартизації

 • Стаття 5. Об’єкти стандартизації

 • Стаття 6. Нормативні документи

 • Стаття 7. Мова національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 8. Суб’єкти стандартизації

 • Стаття 9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації

 • Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації

 • Стаття 11. Національний орган стандартизації

 • Стаття 12. Керівник національного органу стандартизації

 • Стаття 13. Керівна рада

 • Стаття 14. Комісія з апеляцій

 • Стаття 15. Технічні комітети стандартизації

 • Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію

 • Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

 • Стаття 18. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації

 • Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації

 • Стаття 20. Повідомлення про проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та зміни до них, запити щодо коментарів

 • Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

 • Стаття 22. Перевірка національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 24. Інформаційне забезпечення
 • Стаття 25. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та каталоги

 • Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, кодексів усталеної практики та каталогів

 • Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації

 • Стаття 28. Джерела фінансування

 • Стаття 29. Витрати на виконання робіт із стандартизації

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи