Розділ «Стаття 14. Комісія з апеляцій»

ЗУ "Про стандартизацію"

Розділ II ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1. Будь-яка заінтересована сторона або технічний комітет стандартизації має право звернутися до комісії з апеляцій шляхом подання апеляції, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю національного органу стандартизації були порушені процедури у сфері стандартизації.

Предметом апеляції не може бути зміст національного стандарту, кодексу усталеної практики чи його проекту.

Подання апеляції не обмежує права заявника на звернення до суду.

2. У разі якщо комісія з апеляцій визнає, що рішення, дія чи бездіяльність національного органу стандартизації порушує процедури у сфері стандартизації, вона приймає рішення про підтримання апеляції, в якому рекомендує національному органу стандартизації усунути виявлені порушення.

Рішення комісії з апеляцій надається сторонам у письмовій формі.

3. Рішення комісії з апеляцій може бути оскаржене в судовому порядку.

4. Комісія з апеляцій не має статусу юридичної особи.

До складу комісії з апеляцій не можуть входити працівники національного органу стандартизації. Член комісії з апеляцій не може брати участь у розгляді апеляції в разі, якщо він перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від осіб, які є сторонами апеляції, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості такого члена.

5. Комісія з апеляцій подає на розгляд керівної ради щорічний звіт про свою діяльність.

6. Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду апеляцій затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про стандартизацію"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 14. Комісія з апеляцій“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Сфера дії Закону

 • Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації

 • Стаття 4. Мета стандартизації та основні принципи державної політики у сфері стандартизації

 • Стаття 5. Об’єкти стандартизації

 • Стаття 6. Нормативні документи

 • Стаття 7. Мова національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 8. Суб’єкти стандартизації

 • Стаття 9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації

 • Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації

 • Стаття 11. Національний орган стандартизації

 • Стаття 12. Керівник національного органу стандартизації

 • Стаття 13. Керівна рада

 • Стаття 14. Комісія з апеляцій
 • Стаття 15. Технічні комітети стандартизації

 • Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію

 • Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

 • Стаття 18. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації

 • Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації

 • Стаття 20. Повідомлення про проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та зміни до них, запити щодо коментарів

 • Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

 • Стаття 22. Перевірка національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 24. Інформаційне забезпечення

 • Стаття 25. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та каталоги

 • Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, кодексів усталеної практики та каталогів

 • Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації

 • Стаття 28. Джерела фінансування

 • Стаття 29. Витрати на виконання робіт із стандартизації

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи