Розділ «Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них»

ЗУ "Про стандартизацію"

Розділ II ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них розробляються у спосіб, що не створює технічних бар’єрів у торгівлі та запобігає їх виникненню.

2. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них розробляються на основі:

1) міжнародних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, або відповідних їх частин, крім випадків, якщо такі стандарти, кодекси та зміни є неефективними або невідповідними, зокрема з огляду на недостатній рівень захисту, суттєві кліматичні чи географічні фактори або технологічні проблеми;

2) регіональних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них або відповідних їх частин у разі, якщо міжнародні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них не можуть бути використані з причин, зазначених у пункті першому цієї частини;

3) стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них або відповідних їх частин держав, що є членами відповідних міжнародних чи регіональних організацій стандартизації та з якими укладено відповідні міжнародні договори України про співробітництво і проведення робіт у сфері стандартизації;

4) наукових досягнень, знань і практики.

3. У разі якщо міжнародні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них, визначені частиною другою цієї статті, не беруться за основу для національного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них, національний орган стандартизації надає письмове пояснення на запит заінтересованої сторони.

4. У разі прийняття європейського стандарту як національного забезпечується ідентичність національного стандарту відповідному європейському стандарту. З дня набрання чинності національним стандартом, що є ідентичним європейському стандарту, повинен бути скасований національний стандарт, положення якого суперечать положенням відповідного національного стандарту, що є ідентичним європейському стандарту.

5. Національні стандарти та кодекси усталеної практики повинні бути точними, чіткими та структурно уніфікованими, а їх положення у відповідних випадках повинні стосуватися експлуатаційних характеристик продукції, а не її конструктивних чи описових характеристик.

6. Національні стандарти та кодекси усталеної практики викладаються в такий спосіб, щоб їх неможливо було використовувати з метою введення в оману споживачів продукції, якої стосується національний стандарт та кодекс усталеної практики, або надавати перевагу виробнику продукції чи продукції залежно від місця її виготовлення.

7. З метою реалізації особами з інвалідністю прав та свобод людини і громадянина під час розроблення національних стандартів та кодексів усталеної практики враховуються потреби осіб з інвалідністю та/або застосовуються принципи розумного пристосування та універсального дизайну.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про стандартизацію"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Сфера дії Закону

 • Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації

 • Стаття 4. Мета стандартизації та основні принципи державної політики у сфері стандартизації

 • Стаття 5. Об’єкти стандартизації

 • Стаття 6. Нормативні документи

 • Стаття 7. Мова національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 8. Суб’єкти стандартизації

 • Стаття 9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації

 • Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації

 • Стаття 11. Національний орган стандартизації

 • Стаття 12. Керівник національного органу стандартизації

 • Стаття 13. Керівна рада

 • Стаття 14. Комісія з апеляцій

 • Стаття 15. Технічні комітети стандартизації

 • Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію

 • Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них
 • Стаття 18. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації

 • Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації

 • Стаття 20. Повідомлення про проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та зміни до них, запити щодо коментарів

 • Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

 • Стаття 22. Перевірка національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 24. Інформаційне забезпечення

 • Стаття 25. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та каталоги

 • Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, кодексів усталеної практики та каталогів

 • Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації

 • Стаття 28. Джерела фінансування

 • Стаття 29. Витрати на виконання робіт із стандартизації

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи