Розділ «Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації»

ЗУ "Про стандартизацію"

Розділ II ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1. Національний орган стандартизації готує програму робіт з національної стандартизації, до якої включаються роботи з розроблення, перегляду, скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

2. Програма робіт з національної стандартизації складається для координації виконання відповідних робіт.

3. Національний орган стандартизації повинен вживати заходів для уникнення дублювання робіт із стандартизації, що виконуються відповідними міжнародними або регіональними організаціями стандартизації.

4. Програма робіт з національної стандартизації повинна містити для кожного національного стандарту, кодексу усталеної практики та змін до них інформацію про етап, досягнутий у їх розробленні, і посилання на міжнародні чи регіональні стандарти та кодекси усталеної практики, взяті за основу.

5. Національний орган стандартизації повинен щонайменше один раз на шість місяців оприлюднювати програму робіт з національної стандартизації із зазначенням свого найменування та адреси, а також назв конкретних національних стандартів та кодексів усталеної практики, що розробляються, переглядаються, скасовуються та до яких вносяться зміни. Повідомлення про оприлюднення програми робіт з національної стандартизації публікуються в офіційному друкованому виданні національного органу стандартизації та не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення програми розміщуються на офіційному веб-сайті.

6. Після оприлюднення програми робіт з національної стандартизації національний орган стандартизації повинен повідомити про це відповідні міжнародні чи регіональні організації стандартизації, членом яких він є, з використанням їх форми звітності.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про стандартизацію"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Сфера дії Закону

 • Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації

 • Стаття 4. Мета стандартизації та основні принципи державної політики у сфері стандартизації

 • Стаття 5. Об’єкти стандартизації

 • Стаття 6. Нормативні документи

 • Стаття 7. Мова національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 8. Суб’єкти стандартизації

 • Стаття 9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації

 • Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації

 • Стаття 11. Національний орган стандартизації

 • Стаття 12. Керівник національного органу стандартизації

 • Стаття 13. Керівна рада

 • Стаття 14. Комісія з апеляцій

 • Стаття 15. Технічні комітети стандартизації

 • Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію

 • Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

 • Стаття 18. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації

 • Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації
 • Стаття 20. Повідомлення про проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та зміни до них, запити щодо коментарів

 • Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

 • Стаття 22. Перевірка національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики

 • Стаття 24. Інформаційне забезпечення

 • Стаття 25. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та каталоги

 • Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, кодексів усталеної практики та каталогів

 • Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації

 • Стаття 28. Джерела фінансування

 • Стаття 29. Витрати на виконання робіт із стандартизації

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи