Розділ «Стаття 7. Повноваження державних органів приватизації у сфері приватизації»

ЗУ "Про приватизацію державного майна"

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим становлять єдину систему державних органів приватизації.

Державні органи приватизації здійснюють державну політику у сфері приватизації та діють на підставі Закону України "Про Фонд державного майна України", цього Закону, інших актів законодавства.

2. Державні органи приватизації у межах своєї компетенції здійснюють такі основні повноваження:

затверджують переліки об’єктів, що підлягають приватизації;

класифікують об’єкти приватизації відповідно до цього Закону;

приймають рішення про приватизацію об’єктів державної власності у випадках, установлених законодавством;

змінюють у процесі приватизації організаційну форму підприємств, що перебувають у державній власності;

здійснюють повноваження власника державного майна, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації;

представляють відповідно до міжнародних договорів України з питань міждержавних майнових відносин інтереси держави з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна, визначають право власності держави на розташоване на території України майно, майнові права та інші активи підприємств, установ та організацій колишнього союзного підпорядкування, які під час утворення господарських товариств передаються до їх статутного капіталу;

здійснюють управління об’єктами державної власності, зокрема державними підприємствами та корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план розміщення акцій товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери управління Фонду державного майна України, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна України;

продають майно, що перебуває у державній власності, у процесі його приватизації, а також акції (частки), що належать державі у майні господарських товариств;

утворюють аукціонні комісії;

затверджують плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації;

укладають договори на проведення оцінки об’єктів приватизації у випадках, передбачених законодавством;

укладають договори з радниками, які беруть на себе зобов’язання щодо надання послуг у процесі приватизації об’єктів державної власності, у тому числі пошуку потенційних покупців об’єктів приватизації, з визначенням стартової ціни об’єктів великої приватизації;

укладають договори з іншими уповноваженими особами щодо проведення аукціонів з продажу об’єктів приватизації;

укладають з потенційними покупцями єдиних майнових комплексів державних підприємств та пакетів акцій договори про конфіденційність інформації про об’єкт приватизації;

укладають договори про розроблення документації із землеустрою у випадках, передбачених законодавством;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про приватизацію державного майна"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 7. Повноваження державних органів приватизації у сфері приватизації“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Мета та принципи приватизації

 • Стаття 3. Законодавство України про приватизацію

 • Стаття 4. Об’єкти приватизації

 • Стаття 5. Класифікація об’єктів приватизації

 • Стаття 6. Суб’єкти приватизації

 • Стаття 7. Повноваження державних органів приватизації у сфері приватизації
 • Стаття 8. Покупці

 • Стаття 9. Контрольні комісії з питань приватизації

 • Стаття 10. Порядок приватизації

 • Стаття 11. Формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації

 • Стаття 12. Порядок прийняття рішення про приватизацію

 • Стаття 13. Способи приватизації

 • Стаття 14. Подання заяви на участь у приватизації

 • Стаття 15. Продаж об’єктів малої приватизації

 • Стаття 16. Особливості викупу окремих об’єктів приватизації

 • Стаття 17. Перетворення державних або комунальних підприємств у господарські товариства

 • Стаття 18. Приватизація об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду

 • Стаття 19. Продаж об’єктів великої приватизації

 • Стаття 20. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції у процесі приватизації

 • Стаття 21. Інформація про приватизацію

 • Стаття 22. Формування стартової ціни об’єктів приватизації

 • Стаття 23. Джерела коштів для придбання державного або комунального майна, що приватизується

 • Стаття 24. Порядок проведення розрахунків за приватизацію об’єктів

 • Стаття 25. Використання грошових коштів, одержаних від приватизації

 • Стаття 26. Оформлення угод приватизації

 • Стаття 27. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу

 • Стаття 28. Правонаступництво власників

 • Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію

 • Стаття 30. Особливості розгляду спорів щодо приватизації державного або комунального майна

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи