Розділ «Стаття 14. Подання заяви на участь у приватизації»

ЗУ "Про приватизацію державного майна"

Розділ II ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

1. Потенційні покупці зобов’язані подати разом із заявою у довільній формі інформацію і документи на участь у приватизації, визначені:

частиною другою цієї статті, - для об’єктів великої приватизації;

частиною сьомою цієї статті, - для об’єктів малої приватизації.

2. До заяви на участь у приватизації об’єкта великої приватизації додаються:

1) для потенційних покупців - юридичних осіб:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

остання річна або квартальна фінансова звітність, підтверджена аудитором;

2) для потенційних покупців - фізичних осіб громадян України:

інформація про джерела походження коштів для придбання об’єкта великої приватизації, копія паспорта;

3) для іноземних громадян - документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави громадянства або податкового резидентства, копія паспорта;

4) документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску (з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом) у розмірі п’яти відсотків стартової ціни об’єкта великої приватизації або банківську гарантію, а також документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску. Гарантійний внесок у розмірі п’яти відсотків стартової ціни об’єкта великої приватизації сплачується на відповідний поточний рахунок органів приватизації;

5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

3. Заява і документи, передбачені частиною другою цієї статті, подаються органу приватизації.

Орган приватизації під час продажу об’єкта великої приватизації протягом семи робочих днів з дати закінчення прийняття документації здійснює перевірку заяв на участь у приватизації об’єкта великої приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією, що подані потенційними покупцями об’єкта великої приватизації, та приймає рішення про допуск до участі в аукціоні з продажу об’єкта великої приватизації потенційних покупців та визнання їх учасниками аукціону. Рішення органу приватизації про недопуск до участі в аукціоні може бути оскаржено в судовому порядку особою, не допущеною до аукціону, протягом строків, передбачених статтею 30 цього Закону.

4. Орган приватизації досліджує відомості, зазначені в документах, поданих потенційними покупцями, у тому числі відомості про відносини контролю.

5. Орган приватизації під час продажу об’єкта великої приватизації має право витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, але лише ті, які потрібні для з’ясування його особи і суті діяльності.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про приватизацію державного майна"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 14. Подання заяви на участь у приватизації“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Мета та принципи приватизації

 • Стаття 3. Законодавство України про приватизацію

 • Стаття 4. Об’єкти приватизації

 • Стаття 5. Класифікація об’єктів приватизації

 • Стаття 6. Суб’єкти приватизації

 • Стаття 7. Повноваження державних органів приватизації у сфері приватизації

 • Стаття 8. Покупці

 • Стаття 9. Контрольні комісії з питань приватизації

 • Стаття 10. Порядок приватизації

 • Стаття 11. Формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації

 • Стаття 12. Порядок прийняття рішення про приватизацію

 • Стаття 13. Способи приватизації

 • Стаття 14. Подання заяви на участь у приватизації
 • Стаття 15. Продаж об’єктів малої приватизації

 • Стаття 16. Особливості викупу окремих об’єктів приватизації

 • Стаття 17. Перетворення державних або комунальних підприємств у господарські товариства

 • Стаття 18. Приватизація об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду

 • Стаття 19. Продаж об’єктів великої приватизації

 • Стаття 20. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції у процесі приватизації

 • Стаття 21. Інформація про приватизацію

 • Стаття 22. Формування стартової ціни об’єктів приватизації

 • Стаття 23. Джерела коштів для придбання державного або комунального майна, що приватизується

 • Стаття 24. Порядок проведення розрахунків за приватизацію об’єктів

 • Стаття 25. Використання грошових коштів, одержаних від приватизації

 • Стаття 26. Оформлення угод приватизації

 • Стаття 27. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу

 • Стаття 28. Правонаступництво власників

 • Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію

 • Стаття 30. Особливості розгляду спорів щодо приватизації державного або комунального майна

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи