Розділ «Стаття 19. Продаж об’єктів великої приватизації»

ЗУ "Про приватизацію державного майна"

Розділ II ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

1. Порядок та умови продажу об’єктів великої приватизації державної власності затверджуються Кабінетом Міністрів України. Особливості продажу об’єктів великої приватизації, що перебувають у комунальній власності, можуть бути встановлені рішенням відповідної місцевої ради.

2. Підготовка до приватизації та продаж об’єктів великої приватизації здійснюються із залученням на конкурсних засадах радників у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, крім випадків, передбачених цим Законом. Конкурсний відбір радників здійснюється з дотриманням принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності та прозорості, незалежності членів конкурсної комісії. Критерії, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, мають передбачати, зокрема:

можливість представництва та залучення інших консультантів;

компетентність (кваліфікація, досвід, знання та навички);

запропоновану радником методику підготовки до продажу, стратегію продажу, матеріально-технічне забезпечення та організацію проекту;

запропоновані радником строки підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації.

Завдання радників, зокрема, включають:

збір інформації та аналіз економічних, технічних і фінансових показників діяльності підприємства;

приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;

забезпечення проведення аудиту;

підготовку фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;

визначення стартової ціни та підготовку інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації;

підготовку документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції та про екологічний аудит;

здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора.

Радниками не можуть бути особи, визначені частиною другою статті 8 цього Закону. Радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації, не можуть бути покупцями такого об’єкта.

3. Оплата послуг радника з підготовки до приватизації та продажу об’єкта великої приватизації здійснюється шляхом виплати раднику частини розміру винагороди у фіксованому розмірі, за умови повного виконання радником умов договору про надання послуг, укладеного з радником, та змінної частини винагороди, у разі продажу об’єкта приватизації - у розмірі, встановленому у відсотковому відношенні до вартості проданого об’єкта приватизації, у порядку, визначеному частиною другою цієї статті.

Оплата послуг радника може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та/або міжнародних організацій.

4. У випадках, якщо у конкурсному відборі радників не виявив бажання взяти участь жоден кандидат, підготовка до приватизації (продажу) об’єктів великої приватизації здійснюється без залучення радників.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про приватизацію державного майна"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 19. Продаж об’єктів великої приватизації“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Мета та принципи приватизації

 • Стаття 3. Законодавство України про приватизацію

 • Стаття 4. Об’єкти приватизації

 • Стаття 5. Класифікація об’єктів приватизації

 • Стаття 6. Суб’єкти приватизації

 • Стаття 7. Повноваження державних органів приватизації у сфері приватизації

 • Стаття 8. Покупці

 • Стаття 9. Контрольні комісії з питань приватизації

 • Стаття 10. Порядок приватизації

 • Стаття 11. Формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації

 • Стаття 12. Порядок прийняття рішення про приватизацію

 • Стаття 13. Способи приватизації

 • Стаття 14. Подання заяви на участь у приватизації

 • Стаття 15. Продаж об’єктів малої приватизації

 • Стаття 16. Особливості викупу окремих об’єктів приватизації

 • Стаття 17. Перетворення державних або комунальних підприємств у господарські товариства

 • Стаття 18. Приватизація об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду

 • Стаття 19. Продаж об’єктів великої приватизації
 • Стаття 20. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції у процесі приватизації

 • Стаття 21. Інформація про приватизацію

 • Стаття 22. Формування стартової ціни об’єктів приватизації

 • Стаття 23. Джерела коштів для придбання державного або комунального майна, що приватизується

 • Стаття 24. Порядок проведення розрахунків за приватизацію об’єктів

 • Стаття 25. Використання грошових коштів, одержаних від приватизації

 • Стаття 26. Оформлення угод приватизації

 • Стаття 27. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу

 • Стаття 28. Правонаступництво власників

 • Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію

 • Стаття 30. Особливості розгляду спорів щодо приватизації державного або комунального майна

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи