Розділ «Стаття 28. Оприлюднення та розкриття інформації про іпотечні облігації »

ЗУ "Про іпотечні облігації"

Розділ IV ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

1. Емітенти, які розмістили іпотечні облігації, зобов'язані у строки, порядку та формі, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднювати та розкривати повну інформацію про:

фінансово-господарське становище і результати своєї діяльності;

будь-які юридичні факти (дії та/або події), які можуть вплинути на виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями;

відповідність стану іпотечного покриття вимогам цього Закону.

2. Інформацію про власників іпотечних облігацій надає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особа, яка веде облік прав власності на іпотечні облігації, у строки, порядку та формі, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Наступний розділ:

Прикінцеві положення


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про іпотечні облігації"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 28. Оприлюднення та розкриття інформації про іпотечні облігації “ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Сфера дії Закону 

 • Стаття 2. Визначення термінів 

 • Стаття 3. Поняття та види іпотечних облігацій 

 • Стаття 4. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій

 • Стаття 5. Проспект емісії іпотечних облігацій 

 • Стаття 6. Загальні умови виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями 

 • Стаття 7. Вимоги до включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

 • Стаття 8. Правовий режим іпотечного покриття 

 • Стаття 9. Обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

 • Стаття 10. Реєстр іпотечного покриття 

 • Стаття 11. Звернення стягнення на іпотечне покриття 

 • Стаття 12. Припинення застави іпотечного покриття 

 • Стаття 13. Особливості формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій 

 • Стаття 14. Зміни у складі іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій

 • Стаття 15. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій 

 • Стаття 16. Особливості виконання зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями 

 • Стаття 17. Дефолт і технічний дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій

 • Стаття 17-1. Особливості дефолту в разі порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора 

 • Стаття 18. Спеціалізована іпотечна установа 

 • Стаття 19. Особливості формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 20. Особливості виконання зобов'язань за структурованими іпотечними облігаціями 

 • Стаття 21. Управитель іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 22. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 23. Заміна управителя 

 • Стаття 24. Зберігання документів щодо іпотечного покриття 

 • Стаття 25. Витрати і винагороди управителя 

 • Стаття 26. Загальні збори власників структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 27. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ 

 • Стаття 28. Оприлюднення та розкриття інформації про іпотечні облігації 
 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи