Розділ «Стаття 18. Спеціалізована іпотечна установа »

ЗУ "Про іпотечні облігації"

Розділ IV ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

1. Спеціалізована іпотечна установа - це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є придбання іпотечних активів (їх продаж у випадках, передбачених цим Законом і проспектом емісії) та випуск структурованих іпотечних облігацій у порядку, встановленому цим Законом.

2. Спеціалізована іпотечна установа може бути створена без обмеження строку існування або на строк до повного погашення структурованих іпотечних облігацій.

3. Спеціалізована іпотечна установа має право провадити свою діяльність після внесення її до Державного реєстру фінансових установ у порядку, встановленому законодавством.

4. До спеціалізованих іпотечних установ не застосовуються вимоги щодо достатності капіталу, ліквідності, ліцензування діяльності.

5. Ліквідація спеціалізованої іпотечної установи до повного виконання зобов'язань за структурованими іпотечними облігаціями може здійснюватися виключно за рішенням суду.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про іпотечні облігації"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 18. Спеціалізована іпотечна установа “ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Сфера дії Закону 

 • Стаття 2. Визначення термінів 

 • Стаття 3. Поняття та види іпотечних облігацій 

 • Стаття 4. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій

 • Стаття 5. Проспект емісії іпотечних облігацій 

 • Стаття 6. Загальні умови виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями 

 • Стаття 7. Вимоги до включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

 • Стаття 8. Правовий режим іпотечного покриття 

 • Стаття 9. Обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

 • Стаття 10. Реєстр іпотечного покриття 

 • Стаття 11. Звернення стягнення на іпотечне покриття 

 • Стаття 12. Припинення застави іпотечного покриття 

 • Стаття 13. Особливості формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій 

 • Стаття 14. Зміни у складі іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій

 • Стаття 15. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій 

 • Стаття 16. Особливості виконання зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями 

 • Стаття 17. Дефолт і технічний дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій

 • Стаття 17-1. Особливості дефолту в разі порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора 

 • Стаття 18. Спеціалізована іпотечна установа 
 • Стаття 19. Особливості формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 20. Особливості виконання зобов'язань за структурованими іпотечними облігаціями 

 • Стаття 21. Управитель іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 22. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 23. Заміна управителя 

 • Стаття 24. Зберігання документів щодо іпотечного покриття 

 • Стаття 25. Витрати і винагороди управителя 

 • Стаття 26. Загальні збори власників структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 27. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ 

 • Стаття 28. Оприлюднення та розкриття інформації про іпотечні облігації 

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи