Розділ «Стаття 22. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій »

ЗУ "Про іпотечні облігації"

Розділ IV ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

1. Управитель іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій виконує такі функції:

1) веде реєстр іпотечного покриття і контролює стан іпотечного покриття;

2) забезпечує ведення реєстру власників структурованих іпотечних облігацій та укладає договори з особою, яка здійснює депозитарне обслуговування, обслуговуючою установою і аудитором;

3) забезпечує зберігання документів, які стосуються іпотечного покриття;

4) контролює повноту та своєчасність здійснення обслуговуючою установою переказу платежів за іпотечними активами у складі іпотечного покриття;

5) виконує розподіл грошових доходів від іпотечного покриття між власниками іпотечних облігацій;

6) розміщує грошові доходи від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав;

7) пред'являє емітенту вимоги щодо виконання ним обов'язків, передбачених цим Законом, проспектом емісії та договором про управління іпотечним покриттям;

8) організовує скликання і проведення загальних зборів власників структурованих іпотечних облігацій;

9) виконує функції, передбачені пунктами 6-8 частини першої статті 15 цього Закону.

2. Діяльність управителя з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій підлягає аудиторській перевірці з періодичністю, вказаною у договорі про управління іпотечним покриттям, але не рідше ніж один раз на рік. Позапланова аудиторська перевірка може проводитися на вимогу загальних зборів власників іпотечних облігацій або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудиторський висновок позапланової аудиторської перевірки надається кожному власнику структурованих іпотечних облігацій і Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управитель здійснює свої повноваження згідно з договором про управління іпотечним покриттям відповідно до вимог, встановлених частиною третьою статті 15 цього Закону.

4. У разі емісії структурованих іпотечних облігацій істотними умовами договору про управління іпотечним покриттям є:

1) умови, визначені частиною четвертою статті 15 цього Закону;

2) вимоги до ведення реєстру іпотечного покриття;

3) порядок і строки задоволення вимог власників іпотечних облігацій;

4) умови розміщення емітентом грошових доходів від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про іпотечні облігації"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 22. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій “ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Сфера дії Закону 

 • Стаття 2. Визначення термінів 

 • Стаття 3. Поняття та види іпотечних облігацій 

 • Стаття 4. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій

 • Стаття 5. Проспект емісії іпотечних облігацій 

 • Стаття 6. Загальні умови виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями 

 • Стаття 7. Вимоги до включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

 • Стаття 8. Правовий режим іпотечного покриття 

 • Стаття 9. Обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

 • Стаття 10. Реєстр іпотечного покриття 

 • Стаття 11. Звернення стягнення на іпотечне покриття 

 • Стаття 12. Припинення застави іпотечного покриття 

 • Стаття 13. Особливості формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій 

 • Стаття 14. Зміни у складі іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій

 • Стаття 15. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій 

 • Стаття 16. Особливості виконання зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями 

 • Стаття 17. Дефолт і технічний дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій

 • Стаття 17-1. Особливості дефолту в разі порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора 

 • Стаття 18. Спеціалізована іпотечна установа 

 • Стаття 19. Особливості формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 20. Особливості виконання зобов'язань за структурованими іпотечними облігаціями 

 • Стаття 21. Управитель іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 22. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій 
 • Стаття 23. Заміна управителя 

 • Стаття 24. Зберігання документів щодо іпотечного покриття 

 • Стаття 25. Витрати і винагороди управителя 

 • Стаття 26. Загальні збори власників структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 27. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ 

 • Стаття 28. Оприлюднення та розкриття інформації про іпотечні облігації 

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи