Розділ «Стаття 16. Реєстр державної допомоги та звітність»

ЗУ "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"

Розділ X ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ

1. Реєстр державної допомоги складається та ведеться Уповноваженим органом за результатами проведення моніторингу державної допомоги та на підставі інформації про чинну державну допомогу, яка подається надавачами такої допомоги.

2. Реєстр державної допомоги оновлюється, зокрема даними про нову державну допомогу, що набрала чинності протягом звітного року, у тому числі про ту, надавачі якої підлягають звільненню від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу відповідно достатті 7цього Закону.

3. Надавачі державної допомоги зобов’язані щороку, до 1 квітня наступного року, подавати Уповноваженому органові у визначеному ним порядку інформацію про чинну державну допомогу, її мету, форми, джерела, отримувачів та їхні частки у загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги у межах відповідної програми або інформацію про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалася.

4. Форма та вимоги щодо подання інформації про чинну державну допомогу визначаються Уповноваженим органом.

5. Отримувачі державної допомоги зобов’язані надавати відповідним надавачам такої допомоги повну та достовірну інформацію про чинну державну допомогу.

6. Якщо надавач державної допомоги не подав Уповноваженому органові інформації про чинну державну допомогу у встановлений цим Законом строк, Уповноважений орган надсилає йому письмову вимогу щодо подання протягом 30 днів такої інформації.

7. Уповноважений орган щороку, до 1 вересня наступного року, складає річний звіт про надання державної допомоги в Україні за попередній фінансовий рік та подає його Кабінетові Міністрів України. Такий звіт публікується в газеті "Урядовий кур’єр" та розміщується на урядовому веб-сайті.

8. Реєстр державної допомоги є відкритим, доступ до нього є безоплатним для всіх користувачів.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 16. Реєстр державної допомоги та звітність“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 •  Цей Закон встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Принцип недопустимості державної допомоги для конкуренції

 • Стаття 3. Сфера застосування Закону

 • Стаття 4. Форми державної допомоги

 • Стаття 5. Допустима державна допомога

 • Стаття 6. Державна допомога, що може бути визнана допустимою

 • Стаття 7. Звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу

 • Стаття 8. Повноваження Уповноваженого органу

 • Стаття 9. Порядок подання повідомлення про нову державну допомогу

 • Стаття 10. Розгляд повідомлення про нову державну допомогу

 • Стаття 11. Розгляд справи про державну допомогу

 • Стаття 12. Перевірка інформації про незаконну державну допомогу

 • Стаття 13. Неналежне використання державної допомоги

 • Стаття 14. Порядок повернення державної допомоги, недопустимої для конкуренції

 • Стаття 15. Перегляд чинної державної допомоги

 • Стаття 16. Реєстр державної допомоги та звітність
 • Стаття 17. Оскарження рішень Уповноваженого органу

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи