Розділ «Стаття 15. Перегляд чинної державної допомоги»

ЗУ "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"

Розділ X ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ

1. Якщо Уповноважений орган за результатами розгляду повідомлення про чинну державну допомогу або за результатами моніторингу державної допомоги відповідно дорозділу 8цього Закону виявив ознаки того, що чинна державна допомога не є або більше не може вважатися допустимою для конкуренції, він надсилає надавачеві такої допомоги письмову вимогу щодо подання протягом 30 днів інформації та підтверджуючих документів про надання такої допомоги.

2. Якщо за результатами проведення аналізу інформації, отриманої від надавача державної допомоги, Уповноважений орган отримає підтвердження того, що чинна державна допомога не є або не може більше вважатися допустимою для конкуренції, він надсилає відповідному надавачеві державної допомоги рекомендації щодо:

1) внесення змін до програми державної допомоги;

2) запровадження додаткової процедури виконання програми державної допомоги;

3) припинення виконання програми державної допомоги.

3. Рекомендації Уповноваженого органу підлягають обов’язковому розгляду надавачем державної допомоги, якому вони надані. Про результати їх розгляду Уповноважений орган повідомляється у місячний строк з дня отримання таких рекомендацій.

4. Якщо надавач державної допомоги подав у встановлений строк заперечення щодо виконання рекомендацій Уповноваженого органу, а Уповноважений орган після розгляду заперечення вважає необхідним виконання рекомендацій, Уповноважений орган приймає рішення про початок розгляду справи про державну допомогу в порядку, встановленомустаттею 11цього Закону.

5. Якщо надавач державної допомоги у встановлений строк подав письмову згоду на виконання рекомендацій Уповноваженого органу, Уповноважений орган за погодженням з надавачем державної допомоги визначає строк виконання рекомендацій. Надавач державної допомоги у визначений Уповноваженим органом строк має подати підтвердні документи щодо виконання рекомендацій у повному обсязі.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 15. Перегляд чинної державної допомоги“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 •  Цей Закон встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Принцип недопустимості державної допомоги для конкуренції

 • Стаття 3. Сфера застосування Закону

 • Стаття 4. Форми державної допомоги

 • Стаття 5. Допустима державна допомога

 • Стаття 6. Державна допомога, що може бути визнана допустимою

 • Стаття 7. Звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу

 • Стаття 8. Повноваження Уповноваженого органу

 • Стаття 9. Порядок подання повідомлення про нову державну допомогу

 • Стаття 10. Розгляд повідомлення про нову державну допомогу

 • Стаття 11. Розгляд справи про державну допомогу

 • Стаття 12. Перевірка інформації про незаконну державну допомогу

 • Стаття 13. Неналежне використання державної допомоги

 • Стаття 14. Порядок повернення державної допомоги, недопустимої для конкуренції

 • Стаття 15. Перегляд чинної державної допомоги
 • Стаття 16. Реєстр державної допомоги та звітність

 • Стаття 17. Оскарження рішень Уповноваженого органу

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи