Розділ «Стаття 14. Порядок повернення державної допомоги, недопустимої для конкуренції»

ЗУ "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"

Розділ X ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ

1. Уповноважений орган приймає рішення про повернення незаконної державної допомоги у разі визнання її недопустимою для конкуренції. Рішення про повернення такої державної допомоги надсилається надавачеві державної допомоги протягом трьох днів з дня його прийняття. Надавач державної допомоги зобов’язаний вжити необхідних заходів до забезпечення повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції, її отримувачем відповідно до рішення Уповноваженого органу та повідомити Уповноваженому органові про виконання його рішення у встановлений строк.

2. Порядок повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. У разі невиконання рішення про припинення або повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції, Уповноважений орган звертається до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, з позовом про визнання відповідного нормативно-правового чи акта індивідуальної дії, на підставі якого надавалася така державна допомога, незаконним та про припинення та/або повернення незаконної державної допомоги.

4. Якщо Уповноважений орган встановив, що незаконна державна допомога надається на підставі законодавчого акта, прийнятого без дотримання вимог цього Закону, він повідомляє про це відповідного надавача державної допомоги та Кабінет Міністрів України, який як суб’єкт права законодавчої ініціативи у встановленому порядку вносить пропозиції про приведення такого законодавчого акта у відповідність із цим Законом.

5. Уповноважений орган не може вимагати повернення незаконної державної допомоги після 10 років з дня набрання чинності нормативно-правовим чи розпорядчим актом, на підставі якого надавалася така допомога.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 14. Порядок повернення державної допомоги, недопустимої для конкуренції“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 •  Цей Закон встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Принцип недопустимості державної допомоги для конкуренції

 • Стаття 3. Сфера застосування Закону

 • Стаття 4. Форми державної допомоги

 • Стаття 5. Допустима державна допомога

 • Стаття 6. Державна допомога, що може бути визнана допустимою

 • Стаття 7. Звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу

 • Стаття 8. Повноваження Уповноваженого органу

 • Стаття 9. Порядок подання повідомлення про нову державну допомогу

 • Стаття 10. Розгляд повідомлення про нову державну допомогу

 • Стаття 11. Розгляд справи про державну допомогу

 • Стаття 12. Перевірка інформації про незаконну державну допомогу

 • Стаття 13. Неналежне використання державної допомоги

 • Стаття 14. Порядок повернення державної допомоги, недопустимої для конкуренції
 • Стаття 15. Перегляд чинної державної допомоги

 • Стаття 16. Реєстр державної допомоги та звітність

 • Стаття 17. Оскарження рішень Уповноваженого органу

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи